베타
Trang web này hiện đang được thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức. 이 사이트는 현재 정식 론칭을 앞둔 베타 버전입니다.
Kinh Tế AJU

페이스북 유튜브
[Kinh tế] Một chân trời mới của Việt Nam và Hàn Quốc
W0tpbmggdOG6v10gTeG7mXQgY2jDom4gdHLhu51pIG3hu5tpIGPhu6dhIFZp4buHdCBOYW0gdsOgIEjDoG4gUXXhu5Fj
Bài phát biểu tham luận của Ông. Jin Nyum, Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hàn Quốc, tại Diễn đàn Kinh Tế 2018 với chủ đề “Một chân trời mới của Việt Nam và Hàn Quốc” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đại biểu tham dự chương trình. Tại Diễn đàn, Nguyên Phó Thủ tướng Jin Nyum gợi lại ký ức vào tháng 1 năm 1992, khi đó &
10:59 29-06-2018
​[Kinh tế] Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư… hỗ trợ tối đa doanh nghiệp Hàn Quốc
4oCLW0tpbmggdOG6v10gS2jDtG5nIG5n4burbmcgY+G6o2kgdGhp4buHbiBtw7RpIHRyxrDhu51uZyDEkeG6p3UgdMaw4oCmIGjhu5cgdHLhu6MgdOG7kWkgxJFhIGRvYW5oIG5naGnhu4dwIEjDoG4gUXXhu5Fj
Thời gian gần đây Việt Nam nổi lên là một quốc gia với thị trường kinh tế giá trị, có điều kiện đầu tư không ngừng được cải thiện. Sự ổn định kinh tế, chính trị của Việt Nam, cùng hiệu quả từ việc ký kết các hiệp định TPP, FTA đã góp phần đóng góp trở thành quốc gia tiềm năng cạnh tranh với các cường quốc kinh tế lớn trong khu vực. Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Ph
11:17 28-06-2018
[Kinh tế] Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc phát triển đầy khởi sắc
W0tpbmggdOG6v10gVGjGsMahbmcgbeG6oWkgVmnhu4d0IE5hbSDigJMgSMOgbiBRdeG7kWMgcGjDoXQgdHJp4buDbiDEkeG6p3kga2jhu59pIHPhuq9j
Sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc đã và đang nhận được những kết quả phát triển đáng kể. Thương mại giữa hai quốc gia chỉ đạt 500 triệu USD vào thời điểm thiết lập ngoại giao, nhưng cho đến nay thống kê kim ngạch thương mại đã đạt 63,9 tỷ USD, và hướng đến đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Cùng với tài nguyên phong phú, sức mạnh của đất nước có
16:18 27-06-2018