페이스북 유튜브

Renault Samsung chấm dứt tình trạng đình công

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 23:48 24-06-2019 Updated : 23:48 24-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Renault Samsung Motors cung cấp]


Hôm 24 tháng 6, Renault Samsung Motors cho biết rằng họ đã hoàn thành “Lễ ký kết thỏa thuận tiền lương và thương lượng tập thể (Liên minh lao động)” và “Cam kết lao động và phúc lợi”.

Tại lễ ký kết, Dominique Signora, CEO của Samsung Motors và Park Joong-kyu, chủ tịch liên đoàn lao động, đã ký thỏa thuận quản lý lao động năm 2018. Kết quả kiểm phiếu của Renault Samsung Motors và Liên đoàn Lao động cho thấy có 74,4% phiếu thuận cho đề xuất hôm 14 tháng 4 của công đoàn.

Liên đoàn lao động và quản lý tuyên bố rằng họ sẽ kết thúc các cuộc đàm phán cho năm 2018, sẽ tiếp tục trong một năm, và sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng bền vững của công ty và khôi phục niềm tin của khách hàng và hồi sinh nền kinh tế địa phương bằng cách hợp tác với liên đoàn lao động trong tương lai.

Tuyên bố chung về lợi ích cho nhân viên và quản lý đảm bảo tuân thủ luật pháp và nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động thông qua việc đảm bảo năng suất lao động bằng đối thoại thay vì xung đột. Lao động và quản lý cũng đồng ý tuân theo nguyên tắc làm việc và thiết lập thời kỳ hòa bình để cùng tồn tại, xây dựng một nơi làm việc không có đình công, gây rối trong tương lai.

Ông Signora nói: "Tuyên bố thịnh vượng chung cho nhân viên và quản lý khẳng định ý chí kiên định của Renault Samsung Motors. Để đáp lại tình cảm của khách hàng và cộng đồng dành cho xe của Renault Samsung, cả lao động và quản lý sẽ cố gắng hết sức”.

Buổi lễ ký kết giữa lao động và quản lý có sự tham dự của các quan chức Renault Samsung Motors, Ogadon Busan, Choi Ki-dong, Giám đốc Lao động và Việc làm Busan, Nagiwan Renault Samsung Motors Chủ tịch tư vấn doanh nghiệp ủy thác, các quan chức nhóm dân sự Busan và những khách mời khác.

VĂN HÓA & DU LỊCH