페이스북 유튜브

HOME COVID-19

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc tăng đột biến với 103 ca
HÀN QUỐC
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc tăng đột biến với 103 ca
Ngấm đòn Covid-19, tháng 7 số lượng lao động có việc làm tại Hàn quốc giảm 277 nghìn người so với năm ngoái
HÀN QUỐC
Ngấm đòn Covid-19, tháng 7 số lượng lao động có việc làm tại Hàn quốc giảm 277 nghìn người so với năm ngoái
Hàn quốc có thêm 20 người nhiễm Covid-19 mới…Nhiễm nội địa 9 người
HÀN QUỐC
Hàn quốc có thêm 20 người nhiễm Covid-19 mới…Nhiễm nội địa 9 người
Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc lại tiếp tục tăng lên thành 2 con số
HÀN QUỐC
Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc lại tiếp tục tăng lên thành 2 con số
Hàn quốc ghi nhận thêm 63 ca nhiễm Covid-19 mới
HÀN QUỐC
Hàn quốc ghi nhận thêm 63 ca nhiễm Covid-19 mới
Hàn quốc ghi nhận 51 ca nhiễm Covid-19 mới
HÀN QUỐC
Hàn quốc ghi nhận 51 ca nhiễm Covid-19 mới
Công ty thẻ Huyndai card đã cho nhân viên làm việc tại nhà sau khi xác nhận có nhân viên bị nhiễm Covid-19
HÀN QUỐC
Công ty thẻ Huyndai card đã cho nhân viên làm việc tại nhà sau khi xác nhận có nhân viên bị nhiễm Covid-19
Hàn quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19 trong nội địa và 12 ca nhiễm nhập ngoại
HÀN QUỐC
Hàn quốc ghi nhận thêm 30 ca nhiễm Covid-19 trong nội địa và 12 ca nhiễm nhập ngoại
Mỹ tiếp tục đưa Triều Tiên vào danh sách đen về nạn buôn người năm thứ 18 liên tiếp
THẾ GIỚI
Mỹ tiếp tục đưa Triều Tiên vào danh sách đen về nạn buôn người năm thứ 18 liên tiếp
Ngấm đòn Covid-19, tăng trưởng kinh tế Quý 1 của Mỹ sụt giảm mạnh nhất trong 12 năm qua đạt -5%
KINH TẾ
'Ngấm đòn' Covid-19, tăng trưởng kinh tế Quý 1 của Mỹ sụt giảm mạnh nhất trong 12 năm qua đạt -5%
Giám đốc CDC Mỹ Số người bị nhiễm Covid-19 tại Mỹ có thể cao hơn con số thống kê gấp 10 lần
THẾ GIỚI
Giám đốc CDC Mỹ "Số người bị nhiễm Covid-19 tại Mỹ có thể cao hơn con số thống kê gấp 10 lần"
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc lại tăng đột biến với 51 người nhiễm mới
HÀN QUỐC
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn quốc lại tăng đột biến với 51 người nhiễm mới
Hàn quốc các ca nhiễm nhập ngoại tăng đột biến gấp đôi các ca nhiễm ở trong nước
HÀN QUỐC
Hàn quốc các ca nhiễm nhập ngoại tăng đột biến gấp đôi các ca nhiễm ở trong nước
Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn quốc giảm đột ngột…17 ca trong ngày 21-6
HÀN QUỐC
Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn quốc giảm đột ngột…17 ca trong ngày 21-6
Hàn quốc thành lập cơ quan giải bài toán lao động bị ảnh hưởng trong ngành du lịch do Covid-19
KINH TẾ
Hàn quốc thành lập cơ quan giải bài toán lao động bị ảnh hưởng trong ngành du lịch do Covid-19
Hàn quốc ghi nhận thêm 34 ca nhiễm Covid-19 mới
HÀN QUỐC
Hàn quốc ghi nhận thêm 34 ca nhiễm Covid-19 mới
Hàn quốc có 37 ca nhiễm mới
HÀN QUỐC
Hàn quốc có 37 ca nhiễm mới
Số ca nhiễm mới tại Hàn quốc quay trở lại con số 50 sau 4 ngày giảm
HÀN QUỐC
Số ca nhiễm mới tại Hàn quốc quay trở lại con số 50 sau 4 ngày giảm
Các ca nhiễm mới Covid-19 tại Hàn quốc chưa có dấu hiệu giảm, ngày 2-6 phát hiện thêm 49 ca nhiễm mới
HÀN QUỐC
Các ca nhiễm mới Covid-19 tại Hàn quốc chưa có dấu hiệu giảm, ngày 2-6 phát hiện thêm 49 ca nhiễm mới
Hàn quốc ghi nhận thêm 35 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 30 ca tại khu vực thủ đô
HÀN QUỐC
Hàn quốc ghi nhận thêm 35 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 30 ca tại khu vực thủ đô