페이스북 유튜브
Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới CES 2021

HOME KDCA

Ngày 13/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận 562 ca nhiễm COVID 19, tổng số ca nhiễm hiện tại là 70.212 ca
Thông báo
Ngày 13/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận 562 ca nhiễm COVID 19, tổng số ca nhiễm hiện tại là 70.212 ca
Ngày 07/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận 870 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 66.688 ca
Thông báo
Ngày 07/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận 870 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 66.688 ca
Ngày 06/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận thêm 840 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số hiện tại là 65.818 ca
Thông báo
Ngày 06/01/2021 Hàn Quốc ghi nhận thêm 840 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số hiện tại là 65.818 ca
Ngày 04/01/2021, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.020 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 64.264 ca
Thông báo
Ngày 04/01/2021, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.020 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 64.264 ca
Ngày 31/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận 967 ca nhiễm COVID 19 mới, nâng tổng số hiện tại lên 60.740 ca
Thông báo
Ngày 31/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận 967 ca nhiễm COVID 19 mới, nâng tổng số hiện tại lên 60.740 ca
Ngày 23/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.092 ca COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 52.550 ca
Thông báo
Ngày 23/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.092 ca COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 52.550 ca
Ngày 18/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.062 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 47.515
Thông báo
Ngày 18/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.062 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 47.515
Ngày 15/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 880 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số lên 44.363 ca
Thông báo
Ngày 15/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 880 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số lên 44.363 ca
Ngày 10/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận 682 ca nhiễm COVID 19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 40.098 ca
Thông báo
Ngày 10/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận 682 ca nhiễm COVID 19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 40.098 ca
Ngày 04/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận 629 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 36.332 ca
Thông báo
Ngày 04/12/2020 Hàn Quốc ghi nhận 629 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 36.332 ca
Ngày 03/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 540 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm hiện nay là 35.703 ca
Thông báo
Ngày 03/12/2020, Hàn Quốc ghi nhận thêm 540 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm hiện nay là 35.703 ca
Ngày 01/12/2021, Hàn Quốc ghi nhận 451 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số lên 34.652 ca
Thông báo
Ngày 01/12/2021, Hàn Quốc ghi nhận 451 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số lên 34.652 ca
Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc chiến chống virus khó khăn nhất vào mùa đông, kêu gọi tuân theo các biện pháp chống dịch
HÀN QUỐC
Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc chiến chống virus 'khó khăn nhất' vào mùa đông, kêu gọi tuân theo các biện pháp chống dịch
Ngày 26/11/2020 Hàn Quốc báo cáo 583 ca nhiễm COVID 19, tâng tổng số ca nhiễm lên 32.318 ca.
Thông báo
Ngày 26/11/2020 Hàn Quốc báo cáo 583 ca nhiễm COVID 19, tâng tổng số ca nhiễm lên 32.318 ca.
Ngày 16/11/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 223 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.769 ca
Thông báo
Ngày 16/11/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 223 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.769 ca
Ngày 10/11/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 100 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 27.653 ca
Thông báo
Ngày 10/11/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 100 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 27.653 ca
Ngày 27/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 88 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 26.043 ca
Thông báo
Ngày 27/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 88 ca nhiễm COVID 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 26.043 ca
Ngày 23/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 155 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.698 ca
Thông báo
Ngày 23/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 155 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.698 ca
Ngày 19/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 76 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.275 ca
Thông báo
Ngày 19/10/2020 Hàn Quốc ghi nhận thêm 76 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.275 ca
Ngày 16/10/2020, Hàn Quốc báo cáo thêm 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.035 ca
Thông báo
Ngày 16/10/2020, Hàn Quốc báo cáo thêm 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.035 ca