베타
Trang web này hiện đang được thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức. 이 사이트는 현재 정식 론칭을 앞둔 베타 버전입니다.
Kinh Tế AJU

페이스북 유튜브

Trái đất đang nóng lên và phản ứng của các hệ sinh thái tự nhiên

Theo bài nghiên cứu của Parmesan & Yohe đăng trên tạp chí Nature

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 15:23 07-08-2018 Updated : 15:52 07-08-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=김효곤 기자 hyogoncap@] Ảnh minh họa. Thời tiết nóng bức hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới.


Ủy ban liên quốc gia về biến đổi khí hậu (IPCC) đã đánh giá xem gần đây có bao nhiêu thay đổi quan sát được trong các hệ thống Sinh học tự nhiên mà thay đổi đó có nguyên nhân do biến đổi khí hậu. Đây là một nhiệm vụ khó khăn ngay cả khi đã có những tài liệu ghi nhận mối liên quan có tính thống kê giữa biến đổi khí hậu và những thay đổi sinh học.

Với sự nhận thức muộn màng, những khó khăn mà IPCC gặp phải còn do sự tiếp cận khác nhau giữa các nhà Sinh học và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác, đặc biệt là kinh tế học. Những nghiên cứu về lĩnh vực này là, hay nói chính xác hơn cần phải là những nghiên cứu về mối quan hệ, chứ không phải chỉ đơn giản là thực nghiệm.

Trong bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, hai nhà khoa học Parmesan & Yohe đã chỉ ra những khác biệt này, ứng dụng những phân tích khác nhau để phân tích hơn 1.700 loài sinh vật, và chỉ ra sự tương ứng giữa các xu hướng sinh học gần đây với các dự đoán về biến đổi khí hậu.

Dường như chúng ta có thể phát hiện bất cứ dấu hiệu tiềm ẩn nào của biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng những phân tích nhằm tìm kiếm xu hướng mang tính hệ thống thể hiện ở nhiều loài và nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Kết quả siêu phân tích trên phạm vi toàn cầu cho thấy có sự dịch chuyển vùng phân bố đáng kể, trung bình 6,1 km mỗi thập kỉ về các cực (hoặc tiến dần lên đỉnh núi vài mét mỗi thập kỉ); cũng như sự xuất hiện sớm các sự kiện mùa xuân (sớm hơn trung bình 2,3 ngày mỗi thập kỉ).

Từ hệ thống dữ liệu dài hạn trên phạm vi không gian rộng lớn và liên quan đến nhiều loài, Parmesan & Yohe đã chỉ ra biểu hiện dịch chuyển vùng phân bố và/hoặc thay đổi vật hậu học ở 279 loài. Từ đó, các tác giả kết luận rằng mọi hệ thống sống đều đang chịu tác động của biến đổi khí hậu.

VĂN HÓA & DU LỊCH