페이스북 유튜브

Đại học Korea và Yonsei và 16 trường khác nhận được sự kiểm toán toàn diện đến năm 2021

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 12:54 25-06-2019 Updated : 12:54 25-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Kinh tế AJU]


Mười sáu trường đại học lớn tại Hàn Quốc, bao gồm Đại học Korea và Đại học Yonsei, sẽ nhận được một cuộc kiểm toán toàn diện của Bộ Giáo dục, cuộc kiểm toán này kéo dài từ tháng tới cho đến năm 2021.

Bộ Giáo dục cho biết họ sẽ tiến hành kiểm toán toàn diện các trường đại học tư thục quy mô lớn bằng cách tổ chức cuộc họp lần thứ mười một của Ủy ban Phục hồi Giáo dục.

Đối tượng mục tiêu của cuộc kiểm toán toàn diện này là 16 trường đại học tư thục lớn với hơn 6.000 sinh viên chưa được kiểm toán bởi kể từ khi khai trương.

Bộ Giáo dục có kế hoạch hoàn thành kiểm toán toàn diện từ tháng tới cho đến năm 2021.

Có tổng cộng 341 trường đại học tư thục, bao gồm 152 trường đại học, 126 trường cao đẳng, 42 trường sau đại học và 21 trường đại học mạng online trên toàn quốc

Bộ Giáo dục sẽ tăng số lượng nhân viên kiểm toán và tiến hành kiểm toán ở cấp độ hàng năm đối với các trường cao đẳng dạy nghề và sẽ chọn và kiểm toán các trường đại học nơi xuất hiện các khiếu nại nhỏ đến nghiêm trọng được nêu ra trong tất cả các lĩnh vực như tuyển sinh, tốt nghiệp và kế toán.

Số lượng các tổ chức phải kiểm toán toàn diện hàng năm sẽ được mở rộng từ ba trường vào năm 2018 lên năm vào năm 2019 và 10 vào năm 2020.

Bộ Giáo dục đã lập một kế hoạch toàn diện để duy trì một hệ thống kiểm toán thường xuyên thông qua giám sát tại chỗ như Trung tâm Báo cáo Quốc gia, Trung tâm Báo cáo Tham nhũng và Tham nhũng Giáo dục của Trường,

Mặt khác, bắt đầu bằng một cuộc khảo sát về các giáo sư của Đại học Phụ nữ Sungshin.

Đại học Sungshin, nơi đã từng xuất hiện một giáo sư bị buộc tội quấy rối tình dục nhiều lần từ tháng Tư đến tháng Năm năm ngoái, sẽ tiến hành một cuộc điều tra 8 ngày từ 26 tháng này đến ngày 5 tháng 7.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo Eun-hye phát biểu "Cải cách trường tư là một vấn đề quan trọng, nhằm hạn chế các hành vi không công bằng của trường tư; việc thiết lập hệ thống kiểm toán thường xuyên và cải thiện hệ thống dần dần là giải pháp của việc này "Chúng tôi sẽ quản lý một cách minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của các trường tư theo đúng tiêu chuẩn và luật Giáo dục"

VĂN HÓA & DU LỊCH