페이스북 유튜브

​Việt Nam “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 15:15 26-12-2018 Updated : 15:15 26-12-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = UBND tỉnh Lâm Đồng] Lễ công bố Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 đến 2025.


Đô thị thông minh đang trở thành xu hướng trong tương lai, nhằm giúp chính quyền xử lý các thách thức của quá trình đô thị hóa.

Ngày 25 tháng 12, UBND Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 đến 2025.

Đề án đã xác định lộ trình thực hiện theo mô hình 4 trụ cột chính: quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế. Các lĩnh vực và nội dung được giao cho các sở chuyên ngành chủ trì đã và đang được triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên, gồm: chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế, giao thông.

Tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đánh giá, thành phố Đà Lạt là trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Lâm Đông và có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh đối với khu vực Tây nguyên và cả nước. Từ lâu thành phố Đà Lạt đã luôn là hình ảnh trong lòng bao người là vùng đất du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn, là vùng đất canh tác nông nghiệp trù phú, với các nông sản được dệt nên thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Với những tiềm năng, lợi thế đó, qua 125 hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết chung tay xây dựng thành phố Đà Lạt từng bước trở thành thành phố sinh thái, văn minh, thân thiện và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Sau lễ công bố này, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo TP Đà Lạt cần tập trung chỉ đạo, khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể để triển khai đề án thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để người dân, xã hội nắm rõ mục đích, ý nghĩa của đề án; Phát huy sức mạnh tổng hợp của tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tiếp thu có chọn lọc các công nghệ tiên tiến, hiện đại và phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố và của tỉnh để thực hiện đề án mang lại hiệu quả cao nhất”.
 

[Ảnh = UBND tỉnh Lâm Đồng]


Lộ trình tổng thể thực hiện đề án sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2018 đến 2020 sẽ thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh và triển khai các lĩnh vực ưu tiên như: chính quyền số, quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2021 đến 2025 sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trên nền tảng dùng chung các ứng dụng và mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn. Qua đó, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công dân, doanh nghiệp, nâng cao tương tác giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu mở; hình thành nền tảng phân tích dữ liệu lớn, dự báo, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo thành phố; thường xuyên cải tiến và mở rộng các ứng dụng trong các lĩnh vực theo hướng ngày càng thông minh hơn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Hội thảo, từ ngày 24 tháng 12, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp xây dựng thành phố thông minh.

Tiến trình đô thị hóa nhanh thường gây ra những xáo trộn xã hội, khiến chính quyền phải đối mặt với nhiều vấn đề như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xử lý chất thải, chăm sóc sức khỏe, đói nghèo, cơ sở hạ tầng... Do đó, để vượt qua các thách thức này, chính quyền phải tìm ra các giải pháp thông minh hơn.

Thành phố Thông minh chính là giải pháp chiến lược, tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội này.

VĂN HÓA & DU LỊCH