페이스북 유튜브

Trung Quốc, mở cửa để phát triển kinh tế, tiến đến nền kinh tế toàn cầu hóa.

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 17:44 04-10-2019 Updated : 17:56 04-10-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Cơ quan Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã tổ chức cuộc thảo luận liên quan đến chủ đề 'Đẩy mạnh quá trình và mức độ chế độ mở cửa, nâng cao tiến trình kinh tế toàn cầu hóa'. Thông qua chủ đề thảo luận, cơ quan này cũng đã đưa ra dẫn chứng cụ thể và thiết thực về vai trò của tiến trình kinh tế mở đối với nền kinh tế thị trường tại Trung Quốc hiện nay.
 

[Ảnh = Cơ quan Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) ]


Theo đa số các bình luận đều nhận định rằng Trung Quốc đang kiên quyết thúc đẩy cải cách, đẩy mạnh nền kinh tế mở trong bối cảnh chống lại chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương hiện nay. Đa số các bình luận đều chỉ ra những cải cách sâu sắc và mở cửa mới có thể đáp ứng với tất cả các rủi ro và thách thức trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện một chiến lược kinh tế mở dựa trên lợi ích chung của cộng đồng. Tiếp tục nỗ lực vì một thế giới phát triển và thịnh vượng hơn."

"Các đây 70 năm, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được thành lập, nền kinh tế của chúng ta còn nghèo nàn và ngàng công nông nghiệp còn lạc hậu. Tuy nhiên, chúng ta (Trung Quốc) đã nỗ lực để phục hồi và đấu tranh để tạo ra kết quả phát triển chưa từng có như hiện nay thông qua chính sách và cải cách mở cửa."

Bình luận cũng cho biết: "Trong 70 năm qua, Trung Quốc đã dần mở rộng sự cởi mở và tăng cường kết nối với thế giới."

Cuộc thảo luận cũng đề cập đến những khó khăn trong quá khứ : "70 năm trước, Trung Quốc gần như không có một nhà đầu tư nước ngoài nào, tuy nhiên đến nay số vốn đầu tư nước ngoài đã tăng lên 100 tỷ đô la."

Cuối cùng, bài thảo luận nhận định sâu sắc: "Việc đưa ra các chính sách và cải cách mở cửa đã làm thay đổi nền kinh tế Trung Quốc. Đây cũng được coi là yếu tố quan trọng trong việc xác định số phận của Trung Quốc tại thời điểm hiện nay"./.

VĂN HÓA & DU LỊCH