페이스북 유튜브
Triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới CES 2021

'Unpack Digital' Diễn đàn tài chính châu Á Thái Bình Dương... đổi mới tài chính trong kỷ nguyên của Big Blur

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:37 18-03-2020 Updated : 10:37 18-03-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = KInh tế AJU]


Diễn đàn tài chính châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 sẽ được tổ chức để xem xét hiện trạng và tương lai của thị trường tài chính toàn cầu, qua đó đưa ra các chiến lược tăng trưởng cho ngành tài chính trong nước. Năm nay, do sự lan rộng của COVID 19, các sự kiện ngoại tuyến sẽ được giảm thiểu và sẽ được tiến hành chủ yếu trên các nền tảng trực tuyến và phát sóng.

Chủ đề của diễn đàn này là ‘Big Blur, Đổi mới trong Tài chính. Với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (loT), fintech và dữ liệu lớn, ranh giới giữa các ngành đang bị phá vỡ và phân tích sâu về những thay đổi trong thị trường tài chính toàn cầu diễn ra. Cũng sẽ có các cuộc thảo luận về môi trường tài chính trong tương lai.

Diễn đàn này cũng thảo luận về tương lai của tài chính rằng dữ liệu lớn sẽ thay đổi và định hướng chính sách mà chính phủ nên thực hiện để đổi mới tài chính. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch tập trung vào ngành công nghiệp tài chính do AI dẫn đầu, là trung tâm của kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tính an ninh của hệ thống này

Chủ đề sự kiện: Đổi mới tài chính trong kỷ nguyên của Big Blur
Ngày và giờ: Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Seoul Plaza
Tổ chức bởi: Aju News Corporation (Kinh tế AJU)
Đồng tổ chức bởi: Viện nghiên cứu kinh tế và tài chính toàn cầu (GEFRI)
■ Được tài trợ bởi: Ủy ban dịch vụ tài chính, Dịch vụ giám sát tài chính, Bộ Ngoại giao, Sàn giao dịch Hàn Quốc, Hiệp hội đầu tư tài chính, Liên đoàn doanh nhân trẻ Hàn Quốc-Trung Quốc
■ Thông tin liên hệ: Ban thư ký diễn đàn Aju News Corporation

VĂN HÓA & DU LỊCH