페이스북 유튜브

Người dân Seoul chủ yếu sử dụng các dịch vụ 'không tiếp xúc' trong các lĩnh vực nào?

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 09:54 29-06-2020 Updated : 17:52 29-06-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Cứ 10 người dân ở Seoul thì có đến 7 người sử dụng các dịch vụ 'không tiếp xúc' (비대면) và số lần sử dụng các dịch vụ này trung bình là 2,3 lần mỗi tuần.

Vào ngày 29/6, viện nghiên cứu Seoul đã công bố báo cáo 'Hiện trạng tiêu dùng quý II/2020 và nền kinh tế 'không tiếp xúc' của Seoul."

Những người sử dụng các dịch vụ tiêu dùng không tiếp xúc cho biết tần suất họ sử dụng các dịch vụ này là "2,3 lần/tuần"

Theo báo cáo, trong số 1.200 người được người dân Seoul khảo sát, 74,7% cho biết họ có kinh nghiệm về tiêu dùng không tiếp xúc.

'Tiêu dùng không tiếp xúc' có nghĩa là người tiêu dùng không trực tiếp đối mặt với người bán mà sử dụng các hoạt động và dịch vụ mua hàng thông qua trực tuyến.

Tần suất sử dụng trung bình hàng tuần của tiêu dùng không phải đối mặt là 2,3. Tỷ lệ đáp ứng theo tần suất sử dụng được phân phối theo thứ tự 1 lần/tuần (36,3%), 2 lần/tuần (29,6%), 3 lần/tuần (20,5%), trên 5 lần/tuần (9,2%) và 4 lần/tuần (4,5%).

Các lĩnh vực sử dụng là 'thực phẩm' (54,0%), 'mua sắm' (37,2%) và 'tài chính' (6,6%).

Lý do cho các hoạt động tiêu dùng không tiếp xúc là 'Không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm' (42,6%), 'Không phải lo lắng về khả năng lây nhiễm Covid19 khi tiếp xúc với người khác' (28,2%) và 'Thanh toán thuận tiện' (15,4%).

80,1% số người (đã từng có kinh nghiệm trong việc sử dụng tiêu dùng không tiếp xúc) được hỏi cho biết họ sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động tiêu dùng không tiếp xúc ngay cả sau khi dịch Covid19 kết thúc.

[Ảnh=Yonhap News]

VĂN HÓA & DU LỊCH