페이스북 유튜브

Lần đầu tiên sau 9 năm Seoul sẽ tăng giá nước…↑1.760 won/tháng với hộ gia đình 4 người

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 09:11 07-08-2020 Updated : 09:11 07-08-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Yonhap News]

Chính quyền thủ đô Seoul đang thúc đẩy việc tăng giá nước. Nếu mức tăng được thực hiện từ năm sau như dự kiến, thì đây sẽ là lần đầu tiên sau 9 năm kể từ năm 2012 giá nước có sự thay đổi.

Vào ngày 6, thành phố đã công bố rằng họ sẽ áp dụng dự luật lập pháp của 'Sắc lệnh sửa đổi một phần luật cung cấp nước của thủ đô Seoul' và sẽ nhận ý kiến ​​về việc sửa đổi cho đến trước ngày 25.

Theo sửa đổi, hệ thống lũy ​​tiến hiện tại sẽ bị bãi bỏ đối với các hộ gia đình và sẽ được tăng lên 430 won vào năm 2021, 500 won vào năm 2022 và 580 won vào năm 2023 trên 1㎥ nước.

Hiện tại, khối lượng nước sử dụng được chia thành 0 ~ 30㎥, 30 ~ 50㎥ và 50㎥ trở lên, và mỗi 1㎥ được tính theo giá khác nhau là 360 won, 550 won và 790 won.

Trụ sở kinh doanh công trình cấp nước của thành phố dự đoán rằng khi việc tăng giá nước được thực hiện, mỗi hộ gia đình 4 người sẽ phải chi trả thêm 1.760 won so với mức tiền nước sinh hoạt trung bình hàng tháng là 8.640 won.

Đối với nước sử dụng cơ bản, hệ thống lũy ​​tiến hiện tại được chia thành ba mức 0 đến 50㎥ tính giá 800 won/㎥, 50 đến 300㎥ giá 950 won/㎥ và hơn 300㎥ là 1.260 won/㎥. Tuy nhiên nó sẽ được đơn giản hóa còn 2 mức là 0∼300㎥ giá 1.020 won/㎥ và hơn 300㎥ giá 1.150won/㎥ vào năm 2021.

Vào năm 2022 bất kể mức sử dụng là bao nhiêu thì cũng đều áp dụng giá 1.160 won/㎥ và sẽ là 1.270 won/㎥ vào năm 2023.

Giá nước sử dụng công cộng, hiện đang áp dụng mức 65-75% so với giá nước cơ bản sẽ bị bãi bỏ từ năm 2022 và nâng lên theo tiêu chuẩn của giá nước cơ bản.

Nước sử dụng trong phòng tắm công cộng (욕탕용) vốn được chia thành ba mức tùy theo lượng nước sử dụng và được tính phí 360~560 won/㎥ cũng sẽ được tăng dần thành 620 won/㎥ vào năm 2023.

Chính quyền thủ đô Seoul giải thích lý do tăng giá rằng "Họ đang cố gắng cải thiện tình trạng thâm hụt tài chính của ngành kinh doanh cấp nước bằng cách tính phí dịch vụ cấp nước và đảm bảo nguồn tài chính cho việc đầu tư cơ sở và nâng cấp hệ thống vận hành cấp nước."

Ông nói rằng việc bãi bỏ hệ thống lũy ​​tiến là để "thiết lập nguyên tắc gánh nặng tỷ giá hợp lý."

Theo thành phố, thâm hụt hóa đơn tiền nước tích lũy trong 5 năm qua đã đạt 161,4 tỷ KRW. Tỷ lệ thực tế hóa giá nước (đơn giá bán hàng so với chi phí sản xuất) của Seoul hiện ở mức 80,5% và nếu nâng giá nước lên theo đề án sửa đổi thì tỷ lệ này sẽ tăng lên thành 93% vào năm 2023.

VĂN HÓA & DU LỊCH