페이스북 유튜브

​Hàn Quốc thu lại gần 70% quỹ cứu trợ

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:12 16-09-2020 Updated : 09:12 16-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Ủy ban Dịch vụ Tài Chính Hàn Quốc]


Cơ quan quản lý tài chính cho biết Hàn Quốc đã thu hồi 69,5% công quỹ mà họ đã chi để cứu trợ các công ty tài chính và các công ty khác gặp khó khăn kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997~1998, cơ quan quản lý tài chính cho biết hôm thứ Tư.

Hàn Quốc đã thu hồi 117,2 nghìn tỷ won (99,3 tỷ USD) trong số 168,7 nghìn tỷ won quỹ nhà nước đã chi để cứu các công ty khỏi phá sản tính đến cuối tháng 6, theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC).

FSC cho biết tỷ lệ phục hồi đánh dấu sự tăng nhẹ từ mức 69,2% được ghi nhận vào cuối năm 2019.

VĂN HÓA & DU LỊCH