페이스북 유튜브

Số học sinh là con em các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc đang ngày càng tăng

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 12:03 14-11-2018 Updated : 16:01 14-11-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

Số học sinh là con em các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc tăng mạnh theo từng năm. [Ảnh = Bộ giáo dục Hàn Quốc]


Các thống kê gần đây tại Hàn Quốc cho thấy số lượng các học sinh là con em các gia đình đa văn hóa đang có xu hướng tăng mạnh theo từng năm. Cụ thể, chỉ trong vòng 6 năm kể từ năm 2012, số học sinh ở các bậc tiểu học và trung học phổ thông đã tăng gần gấp 3, từ 46.954 em vào năm 2012 lên đến 122.212 em ở thời điểm hiện tại (thống kê tháng 8 năm 2018).

Theo báo cáo thống kê của Bộ giáo dục Hàn Quốc, số lượng học sinh là con em các gia đình đa văn hóa ở bậc tiểu học và trung học phổ thông tính tại thời điểm tháng 8 năm 2018 chiếm 2,2% tổng số học sinh tại Hàn Quốc, tăng 0,3% so với tỷ lệ 1,9% của năm 2017.

Thống kê ở từng cấp học cho thấy, các học sinh ở bậc tiểu học chiếm đa số với 93.027 em (76,1%), tiếp theo là các học sinh ở bậc trung học cơ sở với 18.068 em (14,8%). Số học sinh là con em các gia đình đa văn hóa đang theo học phổ thông trung học là 10.688 em, chỉ chiếm 9,1% trong tổng số.

Khái niệm học sinh là con em các gia đình đa văn hóa gồm có con em của các gia đình kết hôn quốc tế (hôn nhân giữa người Hàn Quốc và người nước ngoài), con em của các gia đình có bố mẹ đều là người nước ngoài, các học sinh sinh ra tại nước ngoài sau đó nhập cảnh vào Hàn Quốc (chẳng hạn như trường hợp nhập cảnh theo bố hoặc mẹ là người nước ngoài tái hôn với người Hàn Quốc). Trong đó, tỷ lệ các học sinh là con em của các gia đình kết hôn quốc tế chiếm 80,4% với 98.263 em.

Sự tăng vọt của số lượng các học sinh là con em gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc là kết quả tất yếu của xu hướng kết hôn quốc tế của nam giới Hàn Quốc trong khoảng đầu những năm 2000 trở lại đây. Các cô dâu người nước ngoài tại Hàn Quốc đang đóng vai trò tích cực trong việc tăng tỉ lệ sinh và cân bằng cấu trúc dân số, khi mà Hàn Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều các vấn đề tiêu cực do hiện tượng già hóa dân số gây ra.

Tuy nhiên, việc định hướng giáo dục cũng như tiếp nhận một thế hệ mới sống trong môi trường gia đình có sự tồn tại của hơn một nền văn hóa và ngôn ngữ cũng đang là một trong những thách thức đối với xã hội Hàn Quốc. Các vấn đề như giáo dục song ngữ, xóa bỏ sự phân biệt đối xử, phát huy những giá trị văn hóa đa dạng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau đang là các chủ đề được giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách xã hội Hàn Quốc đặt lên hàng đầu.

VĂN HÓA & DU LỊCH