페이스북 유튜브

​Nhiệt độ trái đất tăng gần 1,5 độ

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:10 05-06-2019 Updated : 09:10 05-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh 유대길 기자, dbeorlf123@ajunews.com]


Đại sứ của Seoul Green Campus (mô hình trường đại học xanh của Hàn Quốc) và các sinh viên đại học ở Seoul đang thực hiện kế hoạch tổ chức 'Go! Giảm khí nhà kính', kêu gọi hành động trong khuôn viên xanh tại Quảng trường Seoul để lên tiếng về việc cần thiết phải có biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu.
 

[Ảnh = 유대길 기자, dbeorlf123@ajunews.com]


Vào ngày 5, sẽ có hơn 430 sinh viên đại học từ khu vực Seoul tham gia chương trình 'Đọc sách trong khuôn viên xanh'. Hình ảnh thể hiện 1,5 độ C được dựng lên bởi những chiếc ô màu vàng để hạn chế sự tăng nhiệt độ trong vòng 1,5 độ.
 
 

[Ảnh = 유대길 기자, dbeorlf123@ajunews.com]

VĂN HÓA & DU LỊCH