페이스북 유튜브

BTS Jimin, hạng nhất trong BEST IDOL vào tuần thứ ba của tháng 6

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 22:57 26-06-2019 Updated : 22:57 26-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Kinh tê··


Trong tuần thứ ba của tháng 6, được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 6 năm 2019, Ji Min đã nhận được giải nhất với 95.522 phiếu bầu. Tổng cộng có 275.091 phiếu đã được bỏ.

Gang Daniel, người lập kỷ lục năm thứ 70 liên tiếp, là thần tượng xuất sắc nhất. Lần thứ 70 là kỷ lục từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 đến tuần thứ hai của tháng 6 năm 2019, và đó là kỷ lục 1 năm 5 tháng.

Đặc biệt, đáng chú ý là lần bỏ phiếu này đã lên ngôi lần đầu tiên trong 70 tuần liên tiếp, kéo dài trong một năm, năm tháng và hai tuần.

Vị trí thứ nhất và thứ hai cũng được thay đổi. Gang Daniel đã giành vị trí thứ hai trong tuần thứ 70 liên tiếp và Viga của BIG đã giảm một bước xuống vị trí thứ ba.

BTS, đã giành giải thưởng instagramer GLOBAL tại 'Giải thưởng thiên niên kỷ MTV 2019', ở vị trí thứ tư.

Mặt khác, Best Idol có một hệ thống minh bạch cho phép người dùng bỏ phiếu theo thời gian thực bằng cách bỏ phiếu hàng tuần cho thần tượng tốt nhất.

Ngoài ra, Best Idol được công nhận là một trang web đáng tin cậy đã xây dựng một hệ thống có thể tiến hành bỏ phiếu mà không có bất kỳ sự bất thường nào thông qua quá trình xác thực.

Chúng ta đang mong chờ tương lai của Jimin, anh là thần tượng tốt nhất trên thế giới.

VĂN HÓA & DU LỊCH