페이스북 유튜브

Giảm bụi mịn vào mùa đông... "Một số nhà máy điện than nên dừng lại"

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 17:46 09-09-2019 Updated : 17:46 09-09-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = kinh tế AJU DB]

 
Tại Hàn Quốc, các chuyên gia đã lập luận rằng một số nhà máy nhiệt điện than nên ngừng hoạt động hoặc kiểm soát theo mùa để giảm nồng độ cao của bụi mịn trong mùa đông.

Theo Hội nghị Khí hậu và Môi trường Quốc gia vào ngày 9, ý kiến ​​công chúng sẽ được quyết định tại phiên họp toàn thể sau khi xem xét và tham vấn chuyên gia và sẽ được đề xuất với Tổng thống vào tháng tới.

Hội nghị Môi trường Khí hậu đã khảo sát hơn 450 người tham gia Cuộc tranh luận quốc gia lần thứ 2.

Hệ thống quản lý theo mùa là chính sách để "thực hiện các biện pháp giảm thiểu khẩn cấp" sau khi nồng độ bụi mịn cao trong vài ngày để tiếp tục được thực hiện vào mùa đông từ tháng 12 đến tháng 3 khi bụi mịn gia tăng.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, 90% số người tham gia đồng ý đóng cửa hoặc hạn chế sản lượng của các nhà máy nhiệt điện than.

Kế hoạch là dừng 14 nhà máy từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, sau đó tiếp tục gia tăng lên 22 nhà máy vào tháng 3, đồng thời giảm 80% tỷ lệ sử dụng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hơn 90% số người tham gia đồng ý về việc tiết lộ thông tin phát thải TMS theo thời gian thực cho các ống khói ở nơi làm việc quy mô lớn trên cả nước.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, giữa 80% số người tham gia cho rằng cần phải hạn chế hoạt động của các phương tiện cũ, là mức phát thải 5, trong hệ thống quản lý theo mùa.

Dựa trên những ý kiến ​​này, Hội nghị Khí hậu và Môi trường, thông qua phân tích và đánh giá của chuyên gia, thu thập ý kiến ​​từ chính phủ, chính quyền địa phương và các hội đồng công nghiệp, các cuộc thăm dò dư luận... Rồi tổng hợp lại và đưa ra một đề nghị với tổng thống.

VĂN HÓA & DU LỊCH