페이스북 유튜브

Các công ty tài chính nước ngoài quan tâm đến thị trường bảo hiểm Việt Nam

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 14:32 01-10-2019 Updated : 16:00 01-10-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Asia First kênh nền tảng thông tin tài chính tín dụng Hông Kông đưa tin hôm nay (1/9) cho biết các công ty tài chính nước ngoài đang chú ý đến thị trường bảo hiểm của Việt Nam.
 

[Ảnh =게티이미지뱅크]Theo thông tin liên quan, các công ty nước ngoài đang cạnh tranh thực hiện các dự án phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (hình thức bancassurance) và hình thức sáp nhập & mua lại (M&A) tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trích lời của Reuters, Asia First Hồng Kông cho biết các công ty như Allianz, Bảo hiểm nhân thọ Nippon, Bảo hiểm MS & AD, Sun Life Financial và Manu Life Financial đang cạnh tranh để mua lại pháp nhân của  công ty con của Aviva tại Việt Nam và Singapore.

Công ty con của Aviva tại Việt Nam ban đầu được thành lập dưới hình thức liên doanh với ngân hàng Viettin Bank Việt Nam, sau đó vào 2017 toàn bộ số cổ phần Aviva tại Việt Nam đã được công ty này mua lại.

Một ngân hàng nhà nước khác của Việt Nam là VietcomBank cũng sẽ sớm công bố hợp đồng phân phối bảo hiểm với một công ty nước ngoài khác. Ngân hàng Phát triển Đầu tư Việt Nam cũng đang xem xét dự án liên doanh hoặc đầu tư M&A với doanh nghiệp nước ngoài khác trong thời gian sắp tới

VĂN HÓA & DU LỊCH