페이스북 유튜브

Thặng dư tài khoản hiện tại của Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong 11 tháng vào tháng Chín.

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:48 06-11-2019 Updated : 09:48 06-11-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong 11 tháng vào tháng 9, mặc dù chỉ số đã bị thu hẹp so với một năm trước đó do xuất khẩu chậm lại, dữ liệu ngân hàng trung ương cho thấy hôm thứ Tư.

Theo số liệu sơ bộ từ Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), thặng dư tài khoản hiện tại của nước này đạt 7,48 tỷ USD vào tháng 9, so với thặng dư 11,01 tỷ USD một năm trước đó.

Con số đại diện cho thặng dư trong năm tháng liên tiếp. Tài khoản hiện tại là thước đo lớn nhất của thương mại xuyên biên giới.

Tuy nhiên, số liệu thống kê tháng 9 đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái khi con số tương đương là 9,35 tỷ USD, dữ liệu cho thấy.

Park Dong-Jun, người đứng đầu nhóm thanh toán số dư tại BOK, cho biết xuất khẩu chậm là nguyên nhân của việc thặng dư tài khoản vãng lai bị thu hẹp.

Thặng dư tài khoản hàng hóa thu hẹp còn 8,84 tỷ USD từ 13,01 tỷ USD trong giai đoạn trích dẫn, do xuất khẩu bị cắt giảm lớn.

Xuất khẩu giảm 10,3% so với cùng kỳ xuống 46,01 tỷ USD trong tháng 9, với lượng nhập khẩu giảm 3% xuống còn 37,17 tỷ USD.

Thặng dư tài khoản thu nhập chính đã lên tới 1,4 tỷ đô la trong tháng 9 từ khoản thặng dư 970 triệu đô la một năm trước đó.

VĂN HÓA & DU LỊCH