페이스북 유튜브

​Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc giảm xuống còn 3 phần trăm trong tháng 10

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 08:24 13-11-2019 Updated : 08:24 13-11-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


​Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc giảm xuống còn 3% trong tháng 10, đã có 419.000 việc làm được tạo ra.

Dữ liệu thống kê Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 3% trong tháng 10 và số lần bổ sung công việc lên tới 419.000 so với một năm trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,5% trong năm và số người có việc làm đạt 27,5 triệu trong tháng 10.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên - những người trong độ tuổi từ 15 đến 29 - đã giảm xuống còn 7,2% trong tháng trước từ mức 8,4% một năm trước đó.

VĂN HÓA & DU LỊCH