페이스북 유튜브

KT·SKT·LG U+, "Đã hoàn thiện mạng lưới viễn thông dành cho bầu cử"…Khởi động hệ thống ứng phó khẩn cấp

Chuẩn bị các phương án trong trường hợp bị tấn công mạng

Đảm bảo đường truyền cho số lượng truy cập bổ sung

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 09:20 10-04-2020 Updated : 09:20 10-04-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=KT cung cấp]

1 ngày trước cuộc bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21, ba nhà khai thác viễn thông đã chuẩn bị các phương án phòng trừ cho các cuộc tấn công mạng và bảo đảm lưu lượng truy cập bổ sung để có thể giữ an toàn cho đường truyền mạng được trơn tru.

Vào ngày 9/4, KT thông báo rằng họ đã hoàn thành việc xây dựng các mạng lưới truyền tin có dây và không dây tại 250 địa điểm bỏ phiếu bao gồm cả các địa điểm bỏ phiếu sớm trên toàn quốc và mạng lưới làm việc của Ủy ban bầu cử. Việc lắp đặt các camera quan sát để theo dõi thùng phiếu thông qua việc bỏ phiếu qua mạng FAX trên các tàu thủy cũng đã được hoàn thành. Đặc biệt, 12 trung tâm bỏ phiếu sớm thông qua mạng lưới không dây trên toàn quốc bao gồm cả khu vực Daegu và Gyeongbuk để phục vụ những bệnh nhân nặng đang nhiễm Covid19 và các xe phát sóng di động đã được lắp đặt tại các trung tâm điều trị.

KT đã áp dụng 'Dịch vụ Clean-zone', một dịch vụ quốc phòng cho DDoS (là 1 cuộc tấn công mạng bằng cách sử dụng nhiều PC truy cập vào mạng cùng 1 thời điểm gây ra quá tải cho hệ thống) của KT cho toàn bộ mạng bao gồm cả trang web của Ủy ban bầu cử trung ương. KT cũng chuẩn bị các phương án dự phòng cho các cuộc tấn công mạng thông qua đào tạo mô phỏng sơ bộ.

SK Telecom cũng đảm bảo năng lực bổ sung để chuẩn bị cho việc tăng lưu lượng truy cập vào ngày tổng tuyển cử, chủ yếu tại các trạm bỏ phiếu và trạm kiểm phiếu. Ngoài ra, SK Telecom đã tiến hành các cuộc tập huấn giả định trường hợp bị tấn công để phát hiện và chặn các truy cập có hại và nâng cấp mô hình phát hiện hacking.

SK Telecom có ​​kế hoạch quản lý chất lượng mạng bằng cách vận hành phòng tình huống liên lạc đặc biệt từ nay cho đến ngày tổng tuyển cử diễn ra (15/4). Đồng thời, SK Telecom cũng bố trí nhân viên hỗ trợ khẩn cấp tại mỗi địa điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu để kiểm tra chất lượng cuộc gọi trong thời gian thực.

LG U+ cũng quản lý chất lượng mạng bằng cách vận hành phòng ứng phó trường hợp khẩn cấp vào ngày 10 và 11 của ngày bỏ phiếu sớm và ngày 15 của bầu cử chính thức. Ngoài ra, LG U+ cung cấp dịch vụ bảo mật cho 700 trạm bỏ phiếu sớm để đối phó với các mối đe dọa trên mạng như các cuộc tấn công DDoS.

Kim Junho giám đốc của Trụ sở khách hàng của KT cho biết: "Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21, chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới liên lạc chuyên dụng đáng tin cậy và hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra sơ bộ. Bằng việc hợp tác với Ủy ban quản lý bầu cử chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết sức trong việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ viễn thông."

VĂN HÓA & DU LỊCH