페이스북 유튜브

Hàn Quốc: Giới ngân hàng đã chi hơn 1.000 tỷ KRW cho đóng góp xã hội trong năm 2019

Con số lớn nhất kể từ năm 2006

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 09:08 23-06-2020 Updated : 14:27 23-06-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

Số tiền hỗ trợ cho các hoạt động đóng góp xã hội trong năm 2019 và quy mô của các khoản tín dụng vi mô [Ảnh=Liên đoàn ngân hàng]

Năm ngoái, các ngân hàng thương mại đã chi 1.130 tỷ KRW cho các hoạt động đóng góp xã hội và đã hỗ trợ cho người dân vay hơn 4.300 tỷ nghìn tỷ KRW.

Theo 'Báo cáo hoạt động đóng góp xã hội của ngành ngân hàng năm 2019' do Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 23, Ngân hàng Hàn Quốc và 22 tổ chức tài chính (ngân hàng, quỹ bảo lãnh, tập đoàn tài chính nhà ở Hàn Quốc) đã đóng góp tổng cộng 1.359,9 tỷ KRW vào các dự án xã hội vào năm ngoái.

Đây là mức chi lớn nhất kể từ năm 2006 khi lần đầu tiên bản báo cáo này được công bố đồng thời cũng ghi nhận tăng thêm 15% (145,4 tỷ KRW) so với quy mô của năm 2018 (990,5 tỷ KRW).

Theo lĩnh vực, số tiền lớn nhất là 557,9 tỷ KRW đã được chi cho tín dụng thông thường (tín dụng vi mô - khoản tín dụng (hỗ trợ) cho người dân hay cho các công ty vừa và nhỏ có thu nhập thấp). Lớn thứ 2 là khoản chi cho các dự án công ích và dự án khu vực với 370,2 tỷ KRW.

Theo sau là các khoản chi hỗ trợ cho học thuật và giáo dục (101,1 tỷ KRW), bảo trợ về văn nghệ (mecenat) và thể chất (86,9 tỷ KRW), môi trường (13,7 tỷ KRW) và toàn cầu (6,1 tỷ KRW).

Một quan chức của Liên đoàn Ngân hàng giải thích "Giới ngân hàng đã tích cực theo đuổi các dự án đóng góp xã hội với mức trung bình hàng năm là 1 nghìn tỷ KRW trong vòng 3 năm kể từ năm 2018. Tổng cộng tính đến nay là hơn 3 nghìn tỷ KRW."

Ngoài ra vào năm ngoái, các ngân hàng đã hỗ trợ các khoản vay 4.300 tỷ KRW cho các đối tượng có khó khăn về tài chính dưới dạng các khoản vay 'những hy vọng mới'. Các khoản cho vay này không được bao gồm trong số tiền chi cho các hoạt động đóng góp xã hội do tính chất của các quỹ.