페이스북 유튜브

Tiêu thụ năng lượng của Hàn Quốc giảm 3,6% trong 6 tháng đầu năm

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:10 16-09-2020 Updated : 09:10 16-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Internet] Một báo cáo hôm thứ Tư cho biết mức tiêu thụ năng lượng của Hàn Quốc đã giảm gần 4% trong nửa đầu năm do suy thoái kinh tế gây ra bởi sự bùng phát của virus COVID


Theo báo cáo từ Viện Kinh tế Năng lượng Hàn Quốc, mức tiêu thụ năng lượng tổng thể của nước này là 112,6 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức giảm trong nửa đầu năm sau mức giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái cho cả năm 2019, đây là mức giảm hàng năm đầu tiên trong 10 năm.

Sử dụng năng lượng công nghiệp, chiếm phần lớn nhất trong tổng số, đã giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 68,8 triệu TOE trong nửa đầu năm.

Tiêu thụ năng lượng cho giao thông vận tải đã giảm 10,6% xuống 19,1 triệu TOE trong nửa đầu khi sự bùng phát của dịch bệnh dẫn đến hạn chế di chuyển.

Tiêu thụ xăng dầu giảm 2,4% và tiêu thụ than giảm 8,2%. Mức tiêu thụ điện cũng giảm 2,9%.

Tiêu thụ năng lượng có xu hướng dịch chuyển cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Hàn Quốc đã giảm 1,3% trong quý đầu tiên so với ba tháng trước đó.

Nền kinh tế cũng giảm 3,2% theo quý trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, đẩy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á vào cuộc suy thoái, được xác định là hai quý liên tiếp tăng trưởng âm.

VĂN HÓA & DU LỊCH