페이스북 유튜브

Dân số Hàn Quốc lại tiếp tục giảm tự nhiên

Dự kiến dân số trong năm nay từ tăng tự nhiên → giảm tự nhiên

Năm 2044, số lượng tăng dân số sẽ chỉ còn khoảng 40 triệu người

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 10:08 28-09-2020 Updated : 10:08 28-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Người ta thấy rằng dân số Hàn Quốc, vốn tăng tự nhiên trung bình 18.000 người/tháng vào 10 năm trước, đã chuyển sang xu hướng giảm tự nhiên trung bình 1.500 người/tháng trong năm nay.
 

[Ảnh=Yonhap News]

Theo báo cáo 'Xu hướng dân số' của Cục Thống kê Quốc gia vào ngày 28, số người chết tích lũy từ tháng 1~7/2020 là 176.363 người và số người sinh là 165.730 người, giảm tổng số 1.633 người.

Nếu xét trung bình thì tỷ lệ giảm tự nhiên là 1.519 người/tháng.

Sự suy giảm dân số tự nhiên, lần đầu tiên bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, đã tiếp tục kéo dài trong 9 tháng cho đến tháng 7 năm nay.

Theo đó, số dân số giảm vào năm 2019 là 1.685 người tháng 11 và 5.494 người tháng 12. Năm 2020, giảm 1.653 người vào tháng Giêng, 2.565 người vào tháng Hai, 1.501 người vào tháng Ba, 1.208 người vào tháng Tư, 1.352 người vào tháng Năm và 1.458 người vào tháng Sáu.

So với 10 năm trước, rõ ràng xu hướng giảm dân số đang tăng nhanh chóng.

Năm 2010, tỷ lệ tăng tự nhiên hàng năm là 214.766 người. Mức tăng trung bình là 17.897 người/tháng.

Dân số Hàn Quốc đã tăng tự nhiên liên tục kể từ năm 1983 cho đến năm ngoái, khi các số liệu thống kê liên quan được báo cáo.

Năm 1983, số dân tăng tự nhiên hàng năm là 514.592 người, tuy biên độ giảm dần nhưng đến năm 2010 tăng tự nhiên vẫn đạt 214.766 người.

Lần đầu tiên vào năm 2017, quốc gia này giảm xuống dưới mốc 100.000 người với dân số tăng tự nhiên chỉ là 72.237 người. Sau đó, con số này giảm xuống còn 28.000 người vào năm 2018, 7.566 người vào năm 2019, và cuối cùng năm nay đã chuyển sang giảm tự nhiên.

Trưởng bộ phận Xu hướng Dân số của Cục Thống kê Hàn Quốc Kim Soo-young cho biết, "Đây là kết quả của việc mức sinh tiếp tục giảm và dân số già. Năm nay khả năng dân số chuyển thành xu hướng giảm tự nhiên là rất cao."

Tuy nhiên, sự suy giảm tự nhiên trong năm nay không phản ánh tác động của dịch Covid19. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, tác động lên dân số do giảm số lượng kết hôn và sinh con do dịch bệnh Covid19 dự kiến ​​sẽ được phản ánh trong số liệu thống kê năm tới.

VĂN HÓA & DU LỊCH