VIỆT NAM

Việt Nam chính thức khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)10:15 26-01-2021

[Ảnh = TTXVN]


Theo Cơ quan Thông Tấn Xã Việt Nam, Sáng nay 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam; là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020~2025 bầu; 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77, đại biểu thấp tuổi nhất là 34.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011~2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021~2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
 

[Ảnh = TTXVN]


Sau lễ khai mạc, Đại hội làm việc cả ngày 26/1 tại hội trường để thảo luận các văn kiện trình Đại hội. Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011~2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021~2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016~2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021~2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (dự kiến gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết).

Đại hội sẽ bế mạc vào sáng 2 tháng 2.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.