Đời sống Xã hội

"98 triệu won so với 6,5 triệu won"…Chênh lệch thu nhập tại Hàn Quốc giữa các tầng lớp ngày càng nới rộng

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)17:46 02-02-2023
Chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp ở Hàn Quốc đang ngày càng nới rộng ra. Trong đó, năm 2021 thu nhập của tầng lớp giàu nhất đã cao hơn gấp 15 lần so với tầng lớp khó khăn nhất.

 

[Ảnh=Yonhap News]

Theo tài liệu 'Phân chia thu nhập lao động năm 2021' từ Cục thuế quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 1, mức thu nhập của nhóm phân vị thứ 5 (tầng lớp thượng lưu, chiếm 20% mức thu nhập cao nhất) đã cao hơn gấp 15,1 lần so với nhóm phân vị thứ nhất (tầng lớp nghèo khó, 20% mức thu nhập thấp nhất.

Thu nhập của người lao động thuộc nhóm phân vị thứ nhất giảm từ 16,3 lần năm 2017 xuống 14,6 lần năm 2019, sau đó lại tăng lên mức 15,1 vào năm 2020~2021.

Trong cùng giai đoạn, thu nhập kiếm được của nhóm phân vị thứ 5 đã tăng 12,9% từ 87,7 triệu won năm 2017 lên 98,98 triệu won (khoảng 1,88 tỷ VNĐ) vào năm 2021; thu nhập kiếm được của nhóm phân vị thứ nhất cũng tăng 21,6% từ 5,38 triệu won lên 6,54 triệu won (khoảng 124,5 triệu VNĐ).

Thu nhập kiếm được là tất cả các khoản chi phí người lao động nhận được dựa trên quan hệ tuyển dụng và cung cấp sức lao động, nhưng không bao gồm thu nhập kiếm được hàng ngày (là loại hình lao động với hợp đồng dưới 1 tháng hoặc không có địa điểm làm việc cố định). Nói chung, thu nhập kiếm được ở đây có thể hiểu là tổng tiền lương hay tiền lương hàng năm.

Mặt khác, tiền lương trung bình cho người lao động vẫn tiếp tục tăng từ năm 2017 cho đến nay. Cụ thể, tăng từ 35,19 triệu won trong năm 2017 lên 36,47 triệu won vào năm 2018; 37,44 triệu won vào năm 2019, 38,28 triệu won vào năm 2020; và ghi nhận 40,24 triệu won (khoảng 766,4 triệu VNĐ) vào năm 2021, lần đầu tiên vượt quá 40 triệu won. Tính đến năm 2021, tổng số người có thu nhập kiếm được là 19.959.148 người.

Trong cùng năm, mức lương trung bình cho top 0,1% người có thu nhập đứng đầu (19.959 người) là 956,15 triệu won (khoảng 18,24 tỷ VNĐ); cho top 1% hàng đầu là 317,3 triệu won và cho 50% (đường trung bình) là 30,04 triệu won.

Hạ nghị sĩ Jin Seon-mi thành viên của Ủy ban Kế hoạch và Tài chính của Quốc hội cho biết: "Sự gia tăng thu nhập kiếm được trong 4 năm qua là kết quả của sự tăng trưởng thu nhập của tầng lớp trung lưu và tầng lớp phía dưới, bao gồm cả những người được hưởng lợi từ việc tăng lương tối thiểu. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế phức tạp sau cú sốc kinh tế do COVID-19, chính phủ cần phải tiếp tục thúc xúc tiến chính sách tăng thu nhập lao động và thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp."

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기