페이스북 유튜브

Học sinh Hàn Quốc ngày càng có nhận thức tích cực hơn về Triều Tiên

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 16:03 13-02-2019 Updated : 16:03 13-02-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Iclick Art]


Bộ Giáo dục cùng với Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn với các học sinh và giáo viên trên toàn quốc, nhằm tìm hiểu mức độ nhận thức của học sinh Hàn Quốc đối với Triều Tiên cũng như tình hình hiện tại của công tác giáo dục về vấn đề thống nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái với sự tham gia của 82.947 học sinh và 4.166 giáo viên của 597 trường trên cả nước.

Kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức của học sinh Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên đã có sự cải thiện rõ rệt, những nhận thức mang tính tiêu cực đã giảm đáng kể so với trước đây.

Cụ thể, có 56,4% học sinh được khảo sát trả lời rằng nhắc đến Triều Tiên là nhắc đến ‘chiến tranh, quân sự’ và ‘độc tài’. So với năm trước, con số này đã giảm 17,4%. Ngược lại, có 24,9% học sinh cho biết điều nghĩ đến khi nhắc đến Triều Tiên là ‘một dân tộc, thống nhất’, tăng 16,3% so với kết quả khảo sát của năm trước.

Như vậy, nhận thức của giới học sinh Hàn Quốc đối với vấn đề Triều Tiên nhìn chung đã có sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh đó, suy nghĩ của các học sinh về sự cần thiết của việc thống nhất hai miền Bán đảo Triều Tiên cũng đã có những chuyển biến nhất định. Có tới 63,0% học sinh tham gia khảo sát cho rằng ‘việc thống nhất là cần thiết’, ngược lại số học sinh cho rằng ‘việc thống nhất là không cần thiết’ chỉ chiếm 13,7%, giảm 2,7% so với lần khảo sát trước đó.

Lí do được các học sinh đưa ra để giải thích cho sự cần thiết của việc thống nhất là ‘giảm sự bất an do nguy cơ chiến tranh’, ‘hai miền bán đảo Triều Tiên là một dân tộc,’, ‘tăng cường sức mạnh quốc gia’…. Trong khi đó, các học sinh cho rằng không cần thiết phải thống nhất hai miền thể hiện sự lo lắng về ‘tình trạng bất ổn của xã hội sau khi thống nhất’ cũng như ‘gánh nặng kinh tế cho quá trình thống nhất’.

VĂN HÓA & DU LỊCH