페이스북 유튜브

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng vì bụi mịn tại Hàn Quốc

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 11:17 06-03-2019 Updated : 11:17 06-03-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

[[Ảnh = Yonhap News]

[Ảnh = Yonhap News]

Ngày 5 tháng 3, giới chức Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang xem xét coi mức độ tập trung bụi mịn là một dạng thảm họa theo luật định.

Trong cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm bụi mịn, vốn ảnh hưởng tới cả nước trong 5 ngày liên tiếp. Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp phối hợp chính sách với đảng Dân chủ cầm quyền nhằm thảo luận phối hợp các nỗ lực chống ô nhiễm bụi mịn.

Nếu ô nhiễm bụi mịn được luật pháp thừa nhận là một thảm họa, chính phủ sẽ đặt ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá thiệt hại và các biện pháp hỗ trợ. Đây được xem là một trong các biện pháp nhằm chống lại tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng tệ hơn.

VĂN HÓA & DU LỊCH