페이스북 유튜브

Mở lại phiên tòa “thiếu nữ mua vui” – Cân nhắc mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 23:22 18-04-2019 Updated : 23:22 18-04-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap news]


Không giống như phán quyết trước đó, tòa án đã phán quyết ủng hộ việc không tiết lộ các tài liệu đàm phán liên quan đến “thỏa thuận thiếu nữ mua vui” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vào cuối năm 2015.

Trong phiên tòa đầu tiên, tòa án đã quyết định nên tiết lộ các tài liệu để đảm bảo quyền được biết của người dân và sự minh bạch trong quản lí của Nhà nước.

Vào ngày 18 tháng 10, Chánh án Cơ quan hành chính công cao cấp Seoul, Song Gye-seon đã bác đơn kháng cáo yêu cầu không công bố thông tin của Tổng chưởng lý Song-ki

Mặc dù Tòa án không giải thích lí do cho quyết định trái ngược với quyết định được đưa ra trước đó nhưng có vẻ như việc tiết lộ các tài liệu sẽ tác động nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các quan chức ngoại giao cho rằng có thể gây xích mích ngoại giao với quốc gia khác nếu yêu cầu tiết lộ quá trình đàm phán mới chỉ diễn ra 4 năm trước mà không phải là 30 năm trước. Hiện nay, Bộ Ngoại giao vẫn đang chuyển nội dung đàm phán cho Tòa án.

Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết: “Là một cơ quan chính phủ, chúng tôi đã tham gia vào các vụ kiện theo thủ tục do luật pháp quy định. Chính phủ của chúng tôi sẽ làm mọi cách để khôi phục danh dự và nhân phẩm của nạn nhân và chữa lành vết thương của họ bằng cả trái tim và tâm hồn. Đây mới chính là vấn đề cốt lõi.”

VĂN HÓA & DU LỊCH