페이스북 유튜브

Thủ tướng Lee Nak-yeon: “Hệ thống luật pháp Hàn Quốc đã trở thành chuẩn mực mà các nước đang phát triển hướng tới”

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 22:35 24-05-2019 Updated : 22:35 24-05-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap news]


Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Lee Nak-yeon cho biết: "Hệ thống luật pháp và chính sách mang lại sự phát triển của Hàn Quốc đang được các nước đang phát triển xem là chuẩn mực”.

Tại "Hội thảo về Xây dựng năng lực Pháp chế của Chính phủ" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sejong Thủ tướng Lee nói: "Theo thời gian, hệ thống pháp luật của chúng ta đã trở thành chuẩn mực cho các nước đang phát triển và họ đang cố gắng thiết lập hệ thống luật pháp tương tự hệ thống của chúng ta".

Ông nói rằng các nhà lập pháp đang thực hiện rất nhiều việc cùng một lúc, chẳng hạn như hợp pháp hóa các vấn đề quốc gia của chính phủ.

Ông nói thêm: "Bạn phải thử thách bản thân rất nhiều để quyết định cách khuyến khích quản trị tích cực. Tôi hy vọng trí tưởng tượng sẽ là một cách để tạo ra một hệ thống pháp lý giúp quản trị dễ dàng hơn".

Chúng tôi cũng đã ra lệnh bổ nhiệm một cán bộ tư pháp chuyên nghiệp cho mỗi bộ.

Lee nói: "Chúng tôi cần những người có ý thức pháp luật ổn định và bộ trưởng cũng như trưởng các phòng ban cần đưa những người tích cực vào văn phòng pháp lý”.

VĂN HÓA & DU LỊCH