페이스북 유튜브

Tăng trưởng nợ hộ gia đình tăng tốc trong tháng Tám

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 18:42 11-09-2019 Updated : 18:42 11-09-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = BOK]


Tăng trưởng nợ hộ gia đình tiếp tục tăng tốc trong tháng 8, do nhu cầu vay mua nhà ngày càng tăng, dữ liệu Ngân hàng Trung ương BOK cho thấy hôm thứ Tư.

Các khoản vay mới được gia hạn cho các hộ gia đình địa phương lên tới 7,4 nghìn tỷ won (6,2 tỷ USD) vào tháng trước, tăng từ mức tăng 5,8 nghìn tỷ won trong tháng trước, theo dữ liệu từ Ngân hàng Hàn Quốc (BOK).

Sự gia tăng của nợ hộ gia đình mới đã tăng tốc đều đặn kể từ tháng 1 khi chỉ tăng 1,1 nghìn tỷ won so với một tháng trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất trong 24 tháng.

BOK quy sự gia tăng trong tháng Tám cho sự gia tăng rõ ràng về nhu cầu về nhà mới.

Số người chuyển đến căn hộ mới ở khu vực thủ đô Seoul đã tăng lên 21.000 trong tháng so với 19.000 của tháng trước.

Theo báo cáo này, các khoản vay hỗ trợ tại nhà mới được các ngân hàng địa phương gia hạn cho các hộ gia đình cũng tăng vọt lên 4,7 nghìn tỷ won từ 3,7 nghìn tỷ won trong giai đoạn trích dẫn.

Tính đến cuối tháng 8, dư nợ cho vay của các hộ gia đình lên tới 862,1 nghìn tỷ won.

Sự gia tăng của các khoản vay doanh nghiệp cũng tăng tốc, tăng trưởng nhanh nhất trong ba tháng.

Các khoản vay mới được mở rộng cho các công ty địa phương lên tới 3,5 nghìn tỷ won trong tháng 8, tăng từ 1,5 nghìn tỷ won trong tháng 7 và 2,1 nghìn tỷ won trong tháng trước.

Dư nợ cho các tập đoàn lớn giảm 1,9 nghìn tỷ won, trong khi các khoản vay cho các công ty nhỏ hơn đã tăng 5,4 nghìn tỷ won.

Tiền gửi ngân hàng đã tăng 24,8 nghìn tỷ won trong tháng, đánh dấu bước chuyển mạnh từ mức giảm 9 nghìn tỷ won của tháng trước.

VĂN HÓA & DU LỊCH