페이스북 유튜브

Tâm lý tiêu dùng giảm dần sau 5 tháng…Triển vọng giá nhà ↓

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 08:49 25-09-2020 Updated : 08:49 25-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Tâm lý tiêu dùng đã giảm sau 5 tháng tăng liên tục do ảnh hưởng từ việc tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội sau sự tái bùng phát của các ca lây nhiễm coronavirus mới (Covid19).
 

Xu hướng của chỉ số tâm lý người tiêu dùng [Ảnh=Ngân hàng Hàn Quốc]

Theo kết quả của cuộc Khảo sát Xu hướng Tiêu dùng do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố vào ngày 25, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng (CCSI) cho tháng 9 là 79,4, giảm 8,8 điểm so với tháng 8.

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng (CCSI) được tính toán bằng cách sử dụng sáu chỉ số, bao gồm lối sống hiện tại, dự báo lối sống, dự báo thu nhập hộ gia đình, dự báo chi tiêu tiêu dùng, nhận định kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế tương lai trong số 15 chỉ số tạo nên Chỉ số Xu hướng Tiêu dùng (CSI). Nếu chỉ số này thấp hơn 100, có nghĩa là tâm lý tiêu dùng đang bi quan so với mức trung bình dài hạn (2003~2019).

Trước đó, chỉ số này đã tăng trong bốn tháng liên tiếp vào tháng 4 (70,8), tháng 5 (77,6), tháng 6 (81,8), tháng 7 (84,2) và tháng 8 (88,2) và sau đó quay đầu giảm vào tháng này.

Ngân hàng Hàn Quốc giải thích rằng nhận thức về tình hình kinh tế và tài chính hộ gia đình đã kém đi do sự gia tăng của giãn cách xã hội.

Ngân hàng Hàn Quốc phân tích "Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 10~17/9 (2.370 hộ gia đình đã trả lời), và không hoàn toàn trùng với giai đoạn giãn cách xã hội mức độ 2.5 (từ 30/8~13/9), nhưng sự suy giảm trong tâm lý người tiêu dùng vẫn tiếp tục ngay cả sau khi sự giãn cách."
 

[Ảnh=Ngân hàng Hàn Quốc]

Xét theo chỉ số thành phần CCSI, chỉ số nhận định kinh tế hiện tại (42) giảm 12 điểm, chỉ số triển vọng kinh tế tương lai (66) giảm 9 điểm và chỉ số dự báo chi tiêu tiêu dùng (92) giảm 7 điểm. Chỉ số cuộc sống hiện tại (81), chỉ số triển vọng cuộc sống (85) và chỉ số dự báo thu nhập hộ gia đình (88) đều giảm 4 điểm.

Mặc dù không được tính vào chỉ số tâm lý người tiêu dùng, nhưng chỉ số triển vọng giá nhà ở (117) đã giảm 8 điểm do đà tăng giá bán căn hộ trên cả nước chậm lại nhờ các biện pháp bình ổn thị trường nhà ở.

Chỉ số thời gian việc làm (60) giảm 12 điểm khi hoạt động kinh tế thu hẹp do sự tái phát triển của dịch bệnh.

Tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, đại diện cho việc đánh giá tỷ lệ lạm phát tiêu dùng một năm trước và một năm sau là 1,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với một tháng trước.
 

[Ảnh=Yonhap News]

VĂN HÓA & DU LỊCH