페이스북 유튜브

KT phát triển công nghệ mới cho dịch vụ liên lạc mật mã lượng tử không bị gián đoạn

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 16:26 17-11-2020 Updated : 16:26 17-11-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = KT]


KT, công ty viễn thông lớn ở Hàn Quốc đã phát triển một công nghệ mới cho phép dịch vụ liên lạc mật mã lượng tử không bị gián đoạn. Hệ thống có thể tăng tính ổn định của cơ sở hạ tầng truyền thông mật mã lượng tử trong các lĩnh vực quốc phòng và tài chính đòi hỏi mức độ bảo mật cao và dịch vụ không bị gián đoạn.

Mật mã lượng tử là một giải pháp bảo mật thiết yếu để bảo vệ thông tin quan trọng. Dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lượng tử hầu như không thể kiểm tra được nếu không có các khóa lượng tử về cơ bản là các bảng số ngẫu nhiên được sử dụng để giải mã thông tin được mã hóa. Trên một cấu trúc kênh lượng tử duy nhất, dịch vụ có thể bị tạm dừng nếu phát hiện sự cố.

KT cho biết công nghệ chuyển mạch tự động tạo ra một kênh cấu trúc kép và cung cấp các khóa lượng tử mới trên đường dự phòng nếu lỗi xảy ra hoặc một nỗ lực hack được phát hiện. Người đứng đầu trung tâm nghiên cứu cơ sở hạ tầng của KT, Lee Jong-sik, cho biết: “Chúng tôi đã cải thiện các vấn đề của cấu trúc giao tiếp mật mã lượng tử hiện có theo một cách sáng tạo để tạo nền tảng cho công nghệ có thể cung cấp các dịch vụ giao tiếp mật mã lượng tử ổn định.

Vào tháng 4, KT đã được Cơ quan Xã hội Thông tin Quốc gia (NIA) lựa chọn để thiết lập và vận hành một mạng thử nghiệm cho mật mã lượng tử trên Mạng Nghiên cứu Tiên tiến Hàn Quốc (KOREN), sẽ được sử dụng bởi các tổ chức trong chính phủ, tài chính, quốc phòng và các lĩnh vực hành chính địa phương khác trong việc xử lý thông tin nhạy cảm. Một tháng sau, KT đã trình diễn hệ thống phân phối khóa lượng tử (QKD).

Các công ty Hàn Quốc đã cố gắng đi đầu trong việc tiêu chuẩn hóa công nghệ truyền thông mật mã lượng tử. SK Telecom đã áp dụng công nghệ mật mã lượng tử 5G của mình cho Ngân hàng IM, ứng dụng ngân hàng di động của Ngân hàng DGB Daegu. Người dùng được bảo vệ kỹ lưỡng thông tin cá nhân của họ khi họ chuyển tiền hoặc mở tài khoản mới thông qua xác minh danh tính.