페이스북 유튜브

Hàn Quốc lên phương án hỗ trợ bảo hiểm thương mại nhằm duy trì tăng trưởng ngành xuất khẩu

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 14:39 25-10-2018 Updated : 14:39 25-10-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Kinh tế AJU DB]


Ngày hôm nay 25 tháng 10, Bộ công thương Hàn Quốc đã tổ chức hội nghịvới đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm xác lập phương án hỗ trợ bảo hiểm thương mại cho năm 2019. Cuộc họp diễn ra tại phòng họp của Tổng công ty bảo hiểm thương mại.

Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thu thập ý kiến của các doanh nghiệp xung quanh vấn đề xác lập phương án hỗ trợ bảo hiểm thương mại, một trong những vấn đề có liên quan mật thiết đến sự phát triển và ổn định của ngành xuất khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Đại diện của 17 doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ đã tham dự và thảo luận ý kiến về tính cần thiết cũng như hiệu quả của chính sách hỗ trợ bảo hiểm thương mại, đồng thời nêu ra những khó khăn trên thực tế tiến hành xuất khẩu và những nội dung cần cải cách về mặt chính sách.

Trưởng Ban xuất nhập khẩu Bộ công thương Hàn Quốc Lee Won-hee nhấn mạnh, xuất khẩu Hàn Quốc đang duy trì sự tăng trưởng ổn định với mục tiêu đạt 600 tỉđô la trong năm nay. Nhằm duy trì mức tăng trưởng này trong năm sau, Hàn Quốc cần có những giải pháp để có thể ứng biến với sự thay đổi của thị trường xuất khẩu.

Đại diện các doanh nghiệp cũng cho rằng, tăng cường các chính sách về bảo hiểm thương mại là một trong những bước đi đúng đắn nhằm bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, để đạt hiệu quả thiết thực trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, chính phủ cần chú trọng hơn nữa việc giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình kinh doanh.

Ngoài những ý kiến được nêu trong hội nghị, Bộ công thương Hàn Quốc sẽ tiến hành thu thập thêm ý kiến liên quan đến vấn đề trên để làm cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ bảo hiểm thương mại. Phương án hỗ trợ sẽ bao gồm các đối sách có lợi cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp như giảm rủi ro đối ngoại của doanh nghiệp, tăng cường tính linh động trong kinh doanh xuất khẩu.

VĂN HÓA & DU LỊCH