페이스북 유튜브

Lợi nhuận ròng của các công ty môi giới đạt 1 triệu won trong quý đầu tiên của năm nay

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:37 18-06-2019 Updated : 10:37 18-06-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=금감원]


Trong quý đầu tiên của năm nay, lợi nhuận ròng của các công ty môi giới đạt mức cao kỷ lục.

Theo Dịch vụ giám sát tài chính (FSS), lợi nhuận ròng (giá trị sơ bộ) trong quý đầu tiên năm nay của 56 công ty chứng khoán cao hơn 184,8% so với quý trước, đạt 1.442,2 tỷ won.

Con số này suýt nữa đã có thể đánh bại mức cao kỷ lục lập được vào quý đầu tiên của năm ngoái (1.450,7 tỷ won).

So với quý trước, lợi nhuận tự kinh doanh giảm 41,2% xuống còn 728,8 tỷ won. Đây là lợi nhuận thu được khi một công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại đầu tư để kiếm lợi nhuận trực tiếp trên thị trường thay vì kiếm tiền hoa hồng bằng cách giao dịch thay cho khách hàng.

Các khoản lãi và lỗ liên quan đến phái sinh còn tệ hơn các khoản lỗ của quý trước (395,5 tỷ won) do các khoản lỗ định giá của chứng khoán vốn liên kết (ELS) và các khoản lỗ khác là 1.962 nghìn tỷ won.

Tuy nhiên, lợi nhuận liên quan đến trái phiếu từ lợi nhuận giao dịch của chính công ty đã tăng 7,2% so với quý trước lên 160,4 tỷ won còn lợi nhuận liên quan đến cổ phiếu tăng 239,8% lên 160,8 tỷ won.

Ngoài ra, thu nhập từ hoa hồng tăng 0,7% so với quý trước lên 2.422 tỷ won, đặc biệt là trong các dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) (8,0%) và quản lý tài sản (10,0%).

Đặc biệt, các tài sản khác ghi nhận khoản lãi 1,4784 nghìn tỷ won, tăng vọt từ khoản lỗ 197,4 tỷ won trong quý trước.

Ngoài ra, lợi nhuận của khoản vay (648,8 tỷ won) và ngoại hối (128,1 tỷ won) cũng có lãi.

Chi phí SG & A lên tới 2,209 nghìn tỷ won, tăng 7,8% so với quý trước.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các nhà môi giới đã giảm 2,6% xuống 0,1%

Theo FSS, lợi nhuận tăng từ IB và các doanh nghiệp quản lý tài sản đã dẫn đến nguồn lợi nhuận đa dạng. Ngành tài chính Hàn Quốc đã tập trung vào thúc đẩy các dịch vụ IB, giúp các công ty tăng vốn trong bối cảnh thị trường chứng khoán trì trệ.Tổng tài sản của các công ty đã tăng 7,6% trong quý lên 472,2 nghìn tỷ won vào cuối tháng 3, trong khi tổng nợ phải trả tăng 8,6% lên mức 415,3 nghìn tỷ won.

Vốn chủ sở hữu tăng 0,5% lên 56,9 nghìn tỷ won.

VĂN HÓA & DU LỊCH