페이스북 유튜브

​Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã quyết định bãi bỏ quy định điều tra và thẩm vấn nghi phạm đến nửa đêm.

응웬티탐 (Choiketu93@ajunews.com)Posted : 18:33 07-10-2019 Updated : 18:33 07-10-2019
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã quyết định bãi bỏ quy định điều tra đối với các bên liên quan kể từ sau 9 giờ tối để đảm bảo nhân quyền.

Giới công tố cũng cho biết thêm "Tuy nhiên phía công tố vẫn cho phép điều tra sau 9 giờ tối đối với các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như các cuộc điều tra của nhân viên điều tra hoặc luật sư được yêu cầu bằng văn bản và được ủy quyền bởi Văn phòng Nhân quyền của Công tố viên. Trường hợp thời gian điều tra và thời gian bắt giữ sắp hết hạn, việc tiến hành điều tra sau 9 giờ tối vẫn có thể được cho phép."
 

[Ảnh = Yonhap News]Giới Công tố đã ban hành luật 'Nguyên tắc điều tra bảo vệ nhân quyền' nhằm tránh các trường hợp nửa đêm. Tuy nhiên giới công tố giải thích rằng trong trường hợp nhận được sự cho phép điều tra, luật này có thể được ngoại lệ. Tuy nhiên, khi xác nhận các thời gian làm việc của điều tra viên, người ta vẫn nhận ra vẫn còn các trường hợp điều tra diễn ra trong thời gian đêm được thực hiện.

Trên thực tế, hơn 1.000 người xác nhận họ đã bị thẩm vấn và điều tra đến nửa đêm vào năm ngoái. Theo thông kế của Bộ Tư pháp số người nhận điều tra và thẩm vấn đề tận nửa đêm vào năm ngoái là 1155 người, khi so sánh với năm 2016 (1459 người), 2017 (1088 người) thì con số này dường như không giảm.

Theo Điều 40 của Lệnh Điều tra Nhân quyền của Bộ Tư pháp, các công tố viên được yêu cầu hoàn thành điều tra và thẩm vấn nghi phạm cũng như những bên liên quan trước trước nửa đêm.

 

VĂN HÓA & DU LỊCH