페이스북 유튜브

Do ảnh hưởng của COVID-19 chỉ số tiêu dùng và sản xuất công nghiệp giảm nhưng đầu tư thiết bị lại tăng lên

응웬옥민 (okmyong99@ajunews.com)Posted : 08:48 29-04-2020 Updated : 08:48 29-04-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Trong khi sản xuất công nghiệp và bán lẻ tháng 3 đã giảm so với tháng 2 thì lĩnh vực đầu tư thiết bị lại tăng lên.

Theo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 3 do Cục Thống kê công bố, sản xuất công nghiệp khoáng sản tăng 4,6% nhưng ngành dịch vụ giảm 4,4%.

Đặc biệt, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống đã giảm 17,7% do ảnh hưởng của Corona 19.

Doanh số bán lẻ giảm 1,0% so với tháng trước.

Mặt khác, đầu tư thiết bị đã tăng 7,9%.

[Ảnh=Yonhap]