Kinh tế Chính trị

Hàn Quốc: Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 7 đạt 7,45 tỷ USD…Mức cao nhất sau 9 tháng

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)08:34 04-09-2020
So với cùng kỳ năm ngoái, thặng dư sản phẩm ↑ 7,9 tỷ USD · Thâm hụt dịch vụ ↓ 440 triệu USD
Khi thu nhập và việc đi du lịch nước ngoài giảm do ảnh hưởng của dịch coronavirus mới (Covid19), quy mô thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong chín tháng.
 

Tài khoản vãng lai tháng 7/2020 [Ảnh=Ngân hàng Hàn Quốc]

Theo thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày 4, tài khoản vãng lai trong tháng 7 thặng dư 7,45 tỷ USD.

Đây là mức thặng dư lớn nhất trong 9 tháng kể từ tháng 10/2019 (783 tỷ USD).

Trước hết, thặng dư tài khoản hàng hóa, tức là chênh lệch giữa xuất nhập khẩu hàng hóa, là 6,97 tỷ USD, tăng 790 triệu USD so với một năm trước.

Sau Covid19, cả xuất khẩu (43,2 tỷ USD) và nhập khẩu (36,23 tỷ USD) tiếp tục giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhập khẩu lại giảm nhiều hơn xuất khẩu.

Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,11 tỷ USD. Tuy nhiên, mức thâm hụt đã giảm 440 triệu USD so với tháng 7 năm ngoái.

Đặc biệt, thâm hụt cán cân du lịch (370 triệu USD) đã giảm 760 triệu USD so với một năm trước.

Thặng dư tài khoản thu nhập chính (1,95 tỷ USD), liên quan đến dòng tiền lương, cổ tức và tiền lãi, đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái (2,47 tỷ USD) do thu nhập từ cổ tức giảm.

Tài sản ròng của tài khoản tài chính (tài sản, nợ phải trả), đại diện cho dòng vốn ra, tăng 9,59 tỷ USD trong tháng Bảy.

Về đầu tư trực tiếp, đầu tư tại nước ngoài của người Hàn Quốc tăng 3,15 tỷ USD và đầu tư tại Hàn Quốc của người nước ngoài tăng 83 tỷ USD.

Trong đầu tư chứng khoán, cùng với việc thị trường chứng khoán ở các nước lớn phát triển mạnh, các khoản đầu tư ra nước ngoài của người Hàn Quốc là 4,67 tỷ USD còn khoản đầu tư của người nước ngoài vào chứng khoán Hàn Quốc là 5,08 tỷ USD.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.