Kinh tế Chính trị

Sau 5 năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể sẽ giảm xuống dưới 2%?

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)17:50 15-02-2022
Kết quả khảo sát của Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc
Khoảng một nửa số nhà kinh tế trong nước dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sẽ giảm xuống mức trên dưới 1% sau 5 năm nữa.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát thảo luận kinh tế do Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc thực hiện vào ngày 15 về chủ đề 'tăng trưởng kinh tế', 18 trong số 37 nhà kinh tế trong nước (49%) tham gia cuộc khảo sát trả lời rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sau 5 năm sẽ là "khoảng 1%" nếu không có thay đổi chính sách.

Cũng có 3 người được hỏi (8%) cho rằng tốc độ tăng trưởng sẽ nằm trong khoảng 0%. Trong số đó, Ahn Jae-bin, giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết "Nếu tình trạng hiện tại tiếp tục, đường trung bình động 5 năm (của tốc độ tăng trưởng) dự kiến ​​sẽ vào khoảng 0% vào khoảng năm 2027."

15 người được hỏi (40%) dự đoán tốc độ tăng trưởng trong 5 năm tới nằm trong "khoảng 2%" và chỉ một người được hỏi dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ đạt 3% hoặc cao hơn.

Khi được hỏi liệu họ nghĩ chính sách của chính phủ nên ưu tiên tăng trưởng hay phân phối, 14 trong số 33 người được hỏi trả lời là 'tăng trưởng'.

Theo Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã giảm từ 5,9% năm 1998 xuống 2,1% năm 2018, và trong quá trình này, chỉ số phân phối thu nhập đã xấu đi không giống như 30 năm trước 1998.

Giáo sư Heo Jeong của Đại học Sogang cho biết “Chỉ số phân phối thu nhập xấu đi là bằng chứng cho thấy chính sách phân phối đang được thực hiện nhiều hơn tốc độ tăng trưởng. Cải thiện trong phân phối sẽ xuất hiện tron kết quả của sự tăng trưởng. Chúng ta phải làm cho vòng tuần hoàn tăng trưởng trước và sau có thể được thực hiện nhanh chóng trong bối cảnh công nghệ mới đang thay đổi chóng mặt."

Giáo sư Lee In-ho của Đại học Quốc gia Seoul cho biết, "Vì chính sách tập trung vào phân phối lại mang đến tác dụng ngược khiến cho phân phối trở nên tồi tệ hơn, nên chúng tôi mong muốn cải thiện (vấn đề phân phối) theo những cách gián tiếp khác trong khi theo đuổi tăng trưởng."

Trong số các phương án, 14 nhà kinh tế cũng chọn 'mong muốn tìm kiếm các giải pháp bằng cách tìm ra các nguyên nhân phổ biến gây ra suy giảm tăng trưởng và gia tăng bất bình đẳng'.

Giáo sư Lee In-sil của Đại học Sogang chỉ ra rằng, "Trái ngược với quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế Hàn Quốc và sự gia tăng khả năng của khu vực tư nhân, một sự thay đổi cơ bản trong chiến lược tăng trưởng đã không diễn ra dẫn đến xu hướng phân phối một cách không công bằng."

Giáo sư Lee cho biết thêm "Tăng trưởng và phân phối cũng có mối quan hệ bổ sung, vì vậy chúng ta cần mở rộng nguồn vốn con người thông qua giáo dục và đào tạo, và để phần lớn (tăng trưởng, v.v.) cho khu vực tư nhân thay vì giao hết cho chính phủ."

Ahn Jae-bin, một giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, Seong Tae-yoon và Lee Young-sun, một giáo sư tại Đại học Yonsei, cho rằng 'sự cứng nhắc của thị trường lao động' là nguyên nhân phổ biến của sự suy giảm tăng trưởng và gia tăng bất bình đẳng và thúc giục chính phủ cần có biện pháp đối phó.

Có tổng cộng năm người được hỏi cho rằng chính phủ nên ưu tiên các chính sách phân phối. Kim Byung-yeon, một giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul, chỉ ra “Tăng trưởng nên được thực hiện bởi khu vực tư nhân, chứ không phải chính phủ. Nếu đặt trọng tâm chính sách của chính phủ vào sự tăng trưởng thì nhiều khả năng chúng ta sẽ vẫn lặp lại các chính sách tăng trưởng không hiệu quả như kích thích nền kinh tế xây dựng và kích thích thông qua ngân sách bổ sung."

Về nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Hàn Quốc, 9 người (24%) được hỏi chọn là 'sự trì trệ trong việc hình thành vốn con người có năng lực do hiệu quả đầu tư của vốn con người giảm'. Theo sau là lý do giảm đầu tư và thu hút đổi mới của các doanh nghiệp tư nhân (7 người, 19%) do các quy định quá mức của chính phủ.

Ngoài ra, năng suất giảm do thay đổi nhân khẩu học do mức sinh thấp và dân số già, phân bổ yếu tố sản xuất bị bóp méo do sự cứng nhắc của thị trường lao động và sự thu hẹp đổi mới của doanh nghiệp do sự gia tăng không chắc chắn liên quan đến những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế toàn cầu cũng được cho là nguyên nhân của xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng.

Với câu hỏi 'biện pháp đối phó chính sách hiệu quả nhất để phục hồi tăng trưởng là gì?', 11 học giả từng đề xuất 'cải cách các quy định liên quan đến hạn chế hoạt động kinh doanh' và 'cải cách quyền tài sản và hệ thống giáo dục để tích lũy vốn con người sáng tạo'.

 

[Ảnh=Yonhap News]

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기