Đời sống Xã hội

DL E&C và CARBONCO thúc đẩy kinh doanh khoáng hóa carbon tại Việt Nam

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)17:00 20-01-2023
Vào ngày 19, DL E&C và CARBONCO thông báo sẽ bắt đầu chính thức tiến hành dự án khoáng hóa carbon tại Việt Nam.

Đây là một dự án liên chính phủ về khoáng hóa carbon do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Bộ Môi trường Hàn Quốc cùng khởi xướng dưới sự giám sát của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc nhằm giảm phát thải khí nhà kính.


 

[Ảnh=DL E&C]

Bằng cách sử dụng công nghệ khoáng hóa carbon (công nghệ lưu trữ và sử dụng tro than từ các nhà máy điện hoặc bê tông thải từ công trình xây dựng sau khi phản ứng với carbon thu được), các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển và xúc tiến thương mại hóa nhằm giảm thiểu carbon đồng thời tài nguyên hóa chất thải công nghiệp. 

Trước đó, vào ngày 17, Trung tâm Khoáng hóa carbon (CMFC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã ký thỏa thuận kinh doanh với Viện Nghiên cứu Tài nguyên Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Tiếp đó, vào ngày 18, DL E&C, CARBONCO, Đại học Mỏ và Địa chất Hà Nội (HUMG), Trung tâm Khoáng hóa carbon và Đại học Quốc gia Kangwon đã ký một biên bản ghi nhớ với trọng tâm chính là "hợp tác chuyển giao công nghệ và thương mại hóa thông qua nghiên cứu và phát triển khoáng hóa carbon".

Từ năm 2018, Hàn Quốc và Việt Nam đã triển khai các nghiên cứu chung và trao đổi nhân sự cấp chính phủ trong các lĩnh vực liên quan. Thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này, các bên nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển, Đào tạo và Tăng cường năng lực, Chuyển giao công nghệ và Thương mại hóa, và tập trung vào các nội dung bao gồm △ Chuyển giao công nghệ CDM cho Việt Nam, bao gồm giảm thiểu CO2, sử dụng CO2 và áp dụng công nghệ khoáng hóa Cacbon, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu không phát thải CO2 của 2 Chính phủ △ Khuyến khích phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn về môi trường và biến đổi khí hậu cho cán bộ của HUMG △ Ứng dụng công nghệ CDM của CMFC để giảm phát thải CO2 trong ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam △ Xây dựng các dự án nghiên cứu về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu △ Hợp tác xây dựng các dự án CDM giảm phát thải CO2 để chia sẻ chứng chỉ giảm phát thải CO2 △ Cùng xây dựng các chương trình đào tạo về ứng phó với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu △ DL E&C và CARBONCO sẽ hợp tác thực hiện các hợp đồng kỹ thuật về thiết kế và thi công các công trình liên quan đến giảm phát thải CO2 △ DL E&C và CARBONCO sẽ hỗ trợ kỹ thuật để triển khai chuyển giao công nghệ CDM của CMFC cho Việt Nam. HUMG sẽ hỗ trợ và làm việc với các đối tác công nghiệp Việt Nam để thực hiện chuyển giao công nghệ △ Các bên được thụ hưởng hợp pháp và sở hữu tài sản trí tuệ từ các hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển, đào tạo, tăng cường năng lực.

Yoo Jae-ho, người đứng đầu Bộ phận Kinh doanh Nhà máy của DL E&C cho biết: "Chúng tôi đang tập trung vào việc thúc đẩy công nghệ cơ sở lưu trữ, sử dụng và thu hồi carbon (CCUS), đây là công nghệ chính để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ các dự án giảm thiểu khí nhà kính bằng cách đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp giảm thiểu carbon với các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và Trung tâm Khoáng hóa carbon."

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기