VIỆT NAM

Phát hiện nhiều tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động Hàn Quốc

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)07:55 01-10-2018
[Ảnh = yonglae@yna.co.kr] Trích ảnh tài liệu tìm thấy được tại Viện tài liệu lãnh thổ hải ngoại Pháp ANOM của nhà nghiên cứu lịch sử Lee Jang-kyu.

Theo phóng viên Kim Yong-rae 김용래 (Phóng viên của Yonhap News tại Paris) đưa tin sáng nay vào ngày 30 tháng 9.

Với tựa đề bài báo: “호찌민 감시 佛 경찰문건 대거발굴…한국 임시정부 활약상 생생” (tạm dịch là: Phát hiện ra nhiều tài liệu văn kiện Cục tình báo cảnh sát Pháp giám sát Hồ Chí Minh, trong đó có thể thấy rõ các hoạt động của chính phủ lâm thời Hàn Quốc).

Phóng viên Kim đưa ra các thông tin được cung cấp từ Lee Jang-kyu 이장규 씨(파리 7대 박사과정·한불독립운동사연구회 '리베르타스') là một nghiên cứu sinh (đang theo học chương trình tiến sỹ đại học Paris/ thuộc nhóm nghiên cứu phong trào độc lập Hàn Quốc), nhà nghiên cứu Lee Jang-kyu đã tìm thấy tài liệu quý tại Viện tài liệu lãnh thổ hải ngoại Pháp ANOM).

Tài liệu này được viết bởi cảnh sát Cục tình báo Pháp – Jean, người đã ghi nhận lại báo cáo tất cả các hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 1919 đến năm 1920 tại Pháp.

Tài liệu mà nhà nghiên cứu Lee tìm thấy được có nội dung chính liên quan đến việc “Vào những năm 1920, trong lúc chủ tịch Hồ Chí Minh đang hoạt động ở Pháp vì phong trào độc lập trong nước, đã có giao lưu với các thành viên chính phủ lâm thời Hàn Quốc” (1920년 전후로 한국의 임시정부 요인들과 당시 베트남의 독립운동가 호찌민(1890~1969)이 파리에서 약소국의 설움과 독립에의 열망을 나눈 내용이 프랑스 정부자료로 처음 확인됐다.)

Trong đó nội dung của tài liệu viết: “Cục tình báo cảnh sát Pháp cho rằng: muốn ứng phó với kế hoạch hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cần tìm hiểu rõ các tài liệu phát hành do người Hàn Quốc soạn.”. “Do phía cảnh sát Pháp nghĩ Hồ Chí Minh hoạt động theo cách các nhà hoạt động độc lập của Hàn Quốc đang thực hiện để chống lại đế quốc Nhật lúc bấy giờ.”

Phóng viên Kim (Yonhap News) nhận định, đây là một tài liệu quý mà một nhà nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc lần đầu tiên tìm thấy được, tài liệu đã được viết một cách chi tiết về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp bởi một cảnh sát thuộc cục tình báo Pháp. Trong đó: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng tất cả những thứ mà người Hàn Quốc làm để làm cơ sở cho hoạt động của mình”.

Trong tài liêu ghi lại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp những nhân vật chủ chốt của Chính phủ lâm thời Hàn Quốc tại Paris là Kim Kyu-shik (김규식), Hwang Gi-hwan (황기환), Cho So-ang (조소앙), Yoon-hae (윤해). Đặc biệt, đáng chú ý là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hành động tương tự với cách thức của các nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc.

Cảnh sát Jean: “Hồ Chí Minh đang thiết lập một cách thức hoạt động của mình dựa trên tất cả những thứ mà người Hàn Quốc làm. Ông ta đang theo sát kế hoạch kháng chiến của Hàn Quốc”. “Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Hồ Chí Minh đã xem xét tất cả các ấn phẩm mà người Hàn Quốc đã xuất bản ở Mỹ...”.

Nhà nghiên cứu Lee nhận định, trong tài liệu có nhiều giai thoại cho thấy rằng chủ tịch Hồ Chí Minh đã tương tác rất chặt chẽ với các quan chức Hàn Quốc: “Hwang, một người Hàn Quốc, đã trao đổi thân mật với chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh” (한국인 황씨는 호찌민과 아주 친밀한 분위기에서 영어로 대화했다)

Tài liệu quý này đã bổ sung thêm nhiều luận cứ trong việc nghiên cứu lịch sử về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Thực tế đã có nhiều nhà nghiên cứu Hàn Quốc tìm thấy mối tương quan giữa các chính sách và cách thức hoạt động giải phóng dân tộc của Việt Nam và Hàn Quốc trước các đế quốc xâm lược thời bấy giờ, tài liệu này là căn cứ quan trọng cho luận điểm này.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.