페이스북 유튜브

Hàn Quốc báo cáo thêm 161 trường hợp nhiễm coronavirus mới, tổng số hiện tại là 763

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:32 24-02-2020 Updated : 10:35 24-02-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Hàn Quốc báo cáo thêm 161 trường hợp nhiễm coronavirus mới, tổng số hiện tại là 763.

Vào buổi sáng ngày 24, 161 bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới của Hàn Quốc (Corona 19) đã phát triển. Số lượng xác nhận trong nước tăng lên 763.

Trong số 161 bệnh nhân mới xảy ra sáng nay, 129 người đã tham gia vào Nhà thờ Shinchon Daegu. 32 người còn lại đang điều tra con đường lây nhiễm.

Tổng số người chết là bảy. Người thứ bảy là một người đàn ông 62 tuổi có liên quan đến Bệnh viện Kyungnam Daenam.

VĂN HÓA & DU LỊCH