페이스북 유튜브

Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc giảm mạnh vào tháng Hai do COVID 19

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 10:17 31-03-2020 Updated : 10:17 31-03-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh = Yonhap News]


Dữ liệu cho thấy tổng sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã giảm 3,5% trong tháng 2 so với một tháng trước đó, trong bốn tháng tăng trưởng liên tiếp do sự sụp đổ kinh tế từ sự lây lan của COVID 19.

Sự sụt giảm trong tháng đánh dấu sự sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2011, khi sản lượng giảm 3,7%, theo dữ liệu được thống kê bởi Cục thống kê Hàn Quốc.

Dữ liệu này cũng cho thấy chỉ số sản xuất của Hàn Quốc trong các ngành công nghiệp khai thác, sản xuất, khí đốt và điện cũng giảm 3,8% trong tháng 2 so với một tháng trước đó, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12 năm 2008.

VĂN HÓA & DU LỊCH