페이스북 유튜브

Vinhomes giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2018

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, tổng tài sản Vinhomes đạt 117.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 41.963 tỷ đồng

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 17:23 31-07-2018 Updated : 17:27 31-07-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게
Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Vinhomes đã giải trình trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo riêng của Công ty Vinhomes Quý II năm 2018 tăng 22.463% so với Quý II năm 2017 chủ yếu là do năm 2018 Công ty Vinhomes nhận sát nhập ba công ty mới là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý bất động sản Vinhomes, Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì.

Lợi nhuận sau thuế TNDN theo báo cáo hợp nhất của Công ty Vinhomes Quý II năm 2018 tăng 56.212% so với Quý II năm 2017 chủ yếu do nguyên nhân các dự án bất động sản của các công ty sát nhập trở thành dự án của Công ty Vinhomes (Dự án Vinhomes Central Park, Vinhomes Riverside 1, Vinhomes Greenbay, Vinhomes Thăng Long) và Công ty Vinhomes cũng phát sinh thêm thu nhập từ các hoạt động hợp tác kinh doanh dự án Vinhomes The Harmony, Vinhomes Golden River, Vinhomes Imperia và Vinhomes Dragon Bay.
 

[Ảnh = Vinhomes cung cấp]


Bên cạnh đó CTCP Vinhomes (VHM) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 với tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý 2 năm 2018 là 5.434 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản Quý II năm 2018 đạt 4.947 tỷ đồng, tăng 3.869 tỷ đồng, tương đương với 359% so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu đến từ các dự án lớn như Vinhomes Central Park và Vinhomes Green Bay.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.854 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.732 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, tổng tài sản Vinhomes đạt 117.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 41.963 tỷ đồng, tăng lần lượt 129% và 314% so với cuối năm 2017.

VĂN HÓA & DU LỊCH