페이스북 유튜브

Đa số người trẻ Hàn Quốc cho rằng không nhất thiết phải kết hôn

Thanh Phương (thanhphuongdlu@ajunews.com)Posted : 08:04 25-12-2018 Updated : 08:04 25-12-2018
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Iclickart cung cấp]


Tháng 10 vừa qua, Ủy ban tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu xu hướng ý thức của người dân Hàn Quốc về việc kết hôn. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 1000 người có độ tuổi từ 19 đến 69.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 41% người tham gia khảo sát trả lời đồng ý với việc ‘nhất định phải kết hôn’, còn lại 59% có câu trả lời ‘không hoàn toàn đồng ý’ hoặc ‘không đồng ý’.

Đặc biệt, kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt giữa nhận thức của nam giới và nữ giới đối với việc kết hôn. Cụ thể, có 51% nam giới đồng ý với nhận định ‘nhất thiết phải kết hôn’, trong khi có đến 69,5% nữ giới không đồng ý với nhận định này.

Ngoài ra, xu hướng nhận thức về vấn đề kết hôn ở người Hàn Quốc cũng có sự khác biệt rõ rệt theo độ tuổi. Có khoảng 65~70% người tham gia khảo sát ở độ tuổi 19~29, độ tuổi trên 30 và trên 40 cho rằng không nhất thiết phải kết hôn. Ngược lại, 67,1% người trên 60 tuổi cho rằng kết hôn là điều nhất thiết phải thực hiện.

Bên cạnh đó, đa số ý kiến (93%) tán thành việc chính phủ Hàn Quốc thay đổi chính sách khuyến khích sinh sản thành chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với câu hỏi những chính sách nào cần được ưu tiên thực hiện, có 23,9% lựa chọn ưu tiên chính sách ‘cân bằng công việc và cuộc sống’, 20,1% lựa chọn chính sách ‘cải thiện điều kiện nhà ở’, 14,9% lựa chọn chính sách ‘xác lập hệ thống chăm sóc xã hội’, và 13,8% lựa chọn chính sách ‘hỗ trợ sinh sản’.

VĂN HÓA & DU LỊCH