페이스북 유튜브

Hậu Covid19, từ khóa quan trọng tại thị trường Trung Quốc là H.O.M.E

Kotra "Chăm sóc sức khỏe (Healthcare)·Trực tuyến (Online)·Không người hóa (Manless)·Kinh tế tại nhà (Economy at home)"

황프엉리 (lyhoang215@ajunews.com)Posted : 10:51 06-05-2020 Updated : 10:51 06-05-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Ảnh=Kotra cung cấp]

Trong thời kỳ hậu Covid19, người ta đã phân tích rằng xu hướng kinh doanh tại thị trường Trung Quốc sẽ là tiêu dùng tại gia, chăm sóc sức khỏe, trực tuyến và không người hóa.

KOTRA đã công bố báo cáo của 'Các sản phẩm và dịch vụ hứa hẹn ở Trung Quốc thời kỳ hậu Covid19' vào ngày 5/5, và nhận định rằng cần phải phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng xu hướng kinh doanh mới của Trung Quốc.

Hậu Covid19, hệ sinh thái kinh doanh của KOTRA tại Trung Quốc là ▲ kinh tế không tiếp xúc trực tiếp mà trong đó 'kinh doanh không giao tiếp' (untact) là trọng tâm chính ▲ 'kinh tế số' được kết nối bởi điện thoại di động và Internet ▲ 'kinh tế nền tảng' thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp và tổ chức lại hệ sinh thái. Đây dự kiến sẽ là những xu hướng kinh doanh mới.

Cụ thể, một từ khóa mới cho thị trường Trung Quốc trong thời kỳ hậu Covid19 đã được trình bày là 'H.O.M.E'. 'H.O.M.E' có nghĩa là ▲ 'Chăm sóc sức khỏe' (Haelthcare) với nhận thức ngày càng tăng về sức khỏe và phòng ngừ ▲ 'Trực tuyến' (Online) cốt lõi của nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ 5G ▲ 'Không người hóa' (Manless) với hiệu quả đã được chứng minh an toàn trong quá trình phòng ngừa ▲ 'Kinh tế tại nhà' (Economy at home) được hình thành khi thời gian ở nhà của người dân tăng lên.

KOTRA dự đoán rằng nhu cầu về các sản phẩm như thiết bị hội nghị thông minh, robot hậu cần, phương tiện giao hàng không người lái và thiết bị làm đẹp tại nhà sẽ tiếp tục phát triển ở Trung Quốc sau dịch Covid19. Thị trường dịch vụ, chẳng hạn như hội nghị truyền hình, công nghệ AR (thực tế tăng cường) / VR (thực tế ảo), điện ảnh và trò chơi / hoạt hình cũng đầy hứa hẹn.

Kwon Pyeong-oh, Giám đốc điều hành của Kotra cho biết: "Kỷ nguyên hậu Covid19, thế giới sẽ đối mặt với một trật tự kinh tế mới. Nếu chúng ta chuẩn bị cho thời hậu Covid19 nhanh hơn 1 bước thì việc môi trường thay đổi nhanh chóng cũng có thể được nhìn nhận như một yếu tố cơ hội."