페이스북 유튜브

​Celltrion được phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối về điều trị kháng thể COVID-19

Minh Tân (mintyni@ajunews.com)Posted : 09:22 18-09-2020 Updated : 09:22 18-09-2020
  • 프린트
  • 글씨작게
  • 글씨크게

[Courtesy of Crystal Genomics]


Cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng của Hàn Quốc đã phê duyệt các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai và ba để xác minh tính hiệu quả và an toàn của phương pháp điều trị bằng kháng thể COVID-19 do Celltrion phát triển.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã cho phép Celltrion thực hiện một nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 2 với 300 bệnh nhân và một nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 3 với 720 bệnh nhân. Sự chấp thuận của Bộ được đưa ra sau khi phương pháp điều trị bằng kháng thể của Celltrion, CT-P59, cho thấy tính an toàn và khả năng dung nạp thuốc trong thử nghiệm giai đoạn đầu với những người khỏe mạnh vào tháng 8.

Hàn Quốc đã công bố lộ trình điều trị COVID-19 để phát triển điều trị huyết tương vào cuối năm nay cũng như điều trị bằng kháng thể và vắc xin vào năm tới. Viện Y tế Quốc gia Hàn Quốc, một cơ quan nghiên cứu của nhà nước, đã chọn Celltrion làm đối tác hợp tác để phát triển vắc xin và thuốc. Trong một thử nghiệm đánh giá, phương pháp điều trị bằng kháng thể của Celltrion được phát hiện có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa dòng virus SARS-CoV-2 bị đột biến.

Celltrion sẽ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ và bốn quốc gia khác.

VĂN HÓA & DU LỊCH