Đời sống Xã hội

Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới sau 50 năm nữa?

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)16:53 06-09-2022
Kết quả một cuộc thống kê gần đây cho thấy rằng 50 năm nữa, khi 1/5 dân số trên thế giới sẽ già đi, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia già nhất thế giới, với gần một nửa dân số thuộc nhóm người cao tuổi.

Do tỷ lệ sinh thấp và già hóa nhanh của Hàn Quốc, người ta dự đoán rằng 50 năm sau, khi độ tuổi trung bình của dân số thế giới ở độ tuổi cuối 30, độ tuổi trung bình của dân số Hàn Quốc sẽ vượt quá 60.


 

Biểu đồ kim tự tháp dân số Hàn Quốc và thế giới trong khoảng thời gian 2022~2070. [Ảnh=Tổng cục thống kê]


◇ Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc là 17,5% vào 2022 → 46,4% vào năm 2070

Nội dung báo cáo 'Tình trạng và triển vọng dân số thế giới và Hàn Quốc' được ​Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 5 có nội dung dự đoán rằng tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số Hàn Quốc (tỷ lệ dân số cao tuổi) sẽ tăng 28,9 điểm phần trăm từ mức 17,5% năm 2022 lên 46,4% vào năm 2070. Tính đến năm 2070, tỷ lệ dân số già ở Hàn Quốc là cao nhất trong số 236 quốc gia được khảo sát.

Cụ thể, thành phần dân số cao tuổi ở Hàn Quốc đạt đỉnh 46,4% vào năm 2069 và sau đó có xu hướng giảm dần.

Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số thế giới sẽ tăng 10,3 điểm phần trăm từ 9,8% năm nay lên 20,1% vào năm 2070.

Xét theo châu lục, trong cùng thời kỳ, tỷ lệ dân số cao tuổi tăng ở tất cả các châu lục, bao gồm châu Á (9,6% → 24,4%), châu Âu (19,6% → 30,8%) và châu Phi (3,5% → 8,3%).

Theo quốc gia, tỷ lệ dân số cao tuổi tăng ở Hoa Kỳ (17,1% → 27,5%), Trung Quốc (13,7% → 36,9%), Nhật Bản (29,9% → 38,7%) và Ấn Độ (6,9% → 23,2%).

Triều Tiên cũng sẽ tăng 14,3 điểm phần trăm từ 11,7% năm nay lên 26,1% vào năm 2070.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ được xếp vào các quốc gia có tỷ lệ dân số già ngày càng tăng trong giai đoạn 2022~2070. Tại Nhật Bản, tỷ lệ dân số già dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào năm 2068 và sau đó sẽ giảm dần.

Đối với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15~64 tuổi), Hàn Quốc sẽ giảm 24,9 điểm phần trăm từ mức 71,0% năm 2022 xuống còn 46,1% năm 2070.

Nếu dân số của các quốc gia bao gồm cả Hàn Quốc dịch chuyển theo đúng như dự đoán của Tổng cục thống kê thì Hàn Quốc sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có dân số già vượt quá dân số trong độ tuổi lao động vào năm 2070.

Cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc đã đạt đỉnh 73,4% vào năm 2012 và đang có xu hướng giảm dần.

Mặt khác, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động của dân số thế giới sẽ giảm 3,6 điểm phần trăm từ 64,9% xuống 61,4%.

Tổng tỷ số phụ thuộc, là tỷ lệ dân số phụ thuộc (dân số trẻ em + dân số già) trên 100 dân số trong độ tuổi lao động, sẽ tăng từ 40,8 người vào năm 2022 lên 116,8 người vào năm 2070 ở Hàn Quốc, ghi nhận mức tăng gấp 2,9 lần

Trong khi tổng tỷ số phụ thuộc của thế giới tăng 1,2 lần từ 54,0 người lên 62,9 người trong cùng thời kỳ.

Tỷ lệ người già phụ thuộc ở Hàn Quốc (tỷ lệ người già trên 100 dân số trong độ tuổi lao động) cũng sẽ tăng từ 24,6 người lên 100,6 người trong khoảng thời gian 50 năm, ghi nhận mức tăng gấp 4,1 lần.

Mặt khác, tỷ lệ này trong dân số thế giới tăng 2,2 lần từ 15,1 người lên 32,7 người.

 

[Ảnh=Yonhap News]


◇ Độ tuổi trung bình của Hàn Quốc, 45 năm 2022 → 62,2 năm 2070

Độ tuổi trung bình ở Hàn Quốc sẽ tăng từ 45,0 trong năm nay lên 62,2 vào năm 2070. Mặt khác, độ tuổi trung bình của dân số thế giới tăng từ 30,2 lên 38,8 trong cùng thời kỳ.

Xét theo châu lục, năm nay, ngoại trừ châu Âu (41,9 tuổi), độ tuổi trung bình của các châu lục còn lại như châu Phi (18,7 tuổi), châu Mỹ Latinh (30,6 tuổi) và châu Á (31,6 tuổi) vẫn duy trì ở mức dưới 40 tuổi. Tuy nhiên tới năm 2070, ngoại trừ châu Phi (28,5 tuổi), dân số tại tất cả các châu lục khác đều trên 40 tuổi.

Độ tuổi trung bình ở Triều Tiên sẽ tăng từ 35,9 trong năm nay lên 45,1 vào năm 2070.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기