Đời sống Xã hội

Quá nửa số nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc có lương tháng ít hơn 3 triệu won

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)16:04 18-10-2023
Kết quả một thống kê gần đây cho thấy có hơn 50% nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay có mức lương hàng tháng trước thuế dưới 3 triệu won. Ngược lại, chỉ có 25% nhân viên nhận được mức lương 4 triệu won/tháng, chủ yếu là nhân viên trong ngành khoa học công nghệ và tài chính bảo hiểm.

 
ẢnhYonhap News
[Ảnh=Yonhap News]
Vào ngày 17, Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc đã công bố kết quả khảo sát 'Đặc điểm theo ngành và nghề nghiệp của người lao động trong nửa đầu năm 2023 (tháng 4)' trong đó cho thấy có hơn 54.7% người lao động có mức lương tháng trước thuế dưới 3 triệu won (khoảng 54,4 triệu VNĐ).

Các cuộc khảo sát việc làm trong khu vực được biên soạn dựa trên ước tính dân số dựa trên các cuộc điều tra dân số đăng ký. Cục Thống kê đã khảo sát mức lương trước thuế trung bình trong 3 tháng gần đây, bao gồm cả tiền thưởng hiệu suất, của những người tham gia.

Cụ thể, có 33,7% người lao động nhận mức lương tháng trong khoảng 2~3 triệu won; 24,0% nhận lương trên 4 triệu won (khoảng 72,6 triệu VNĐ); 21,3% nhận lương từ 3~4 triệu won; 11,9% nhận lương từ 1~2 triệu won; 9,1% nhận lương dưới 1 triệu won.

Nếu xem xét theo ngành, những người có thu nhập từ 2~3 triệu won phần lớn làm trong ngành dịch vụ quản lý cơ sở kinh doanh·cho thuê/hỗ trợ kinh doanh và ngành bất động sản với tỷ trọng lần lượt ở mức 46,7% và 42,9%..

Đối với mức lương trên 4 triệu won, tỷ trọng chủ yếu tập trung trong ngành dịch vụ chuyên môn/khoa học/kỹ thuật và ngành tài chính/bảo hiểm, lần lượt chiếm 46,5% và 46,2%.

Xét theo phân ngành nghề nghiệp, nhân viên văn phòng liên quan đến quản lý chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,408 triệu người. Số lượng nhân viên bán hàng lớn thứ hai với 1,625 triệu người.

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기