Đời sống Xã hội

Chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế của Hàn Quốc tốt hơn mức trung bình của OECD

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)15:35 14-11-2023
Mặc dù chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế của Hàn Quốc tốt hơn mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhưng mức độ cung cấp nhân lực y tế lại tương đối thấp.

 
ẢnhYonhap News
[Ảnh=Yonhap News]
Theo Hiệp hội Quản lý Y tế Hàn Quốc vào ngày 14, các nhà nghiên cứu tại Đại học Yonsei đã sử dụng dữ liệu chăm sóc sức khỏe của OECD để phân tích vị trí tương đối của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc tính đến năm 2020 và lập chỉ mục dao động từ -1 đến 1.

Theo đó, mức trung bình của các nước OECD sẽ được đặt là '0', các hạng mục của Hàn Quốc nếu dưới 0 và càng gần -1 thì càng kém/tiêu cực còn nếu hơn 0 và càng gần 1 thì càng tốt/tích cực.

Kết quả là, Hàn Quốc tốt hơn mức trung bình của quốc gia OECD về nhu cầu chăm sóc sức khỏe (0,492), nguồn cung y tế (0,289), khả năng tiếp cận (0,512) và chất lượng (0,151).

Chi phí y tế cũng ở mức thấp -0,135 cho thấy người dân Hàn Quốc ít phải chịu gánh nặng về chi phí sử dụng dịch vụ y tế hơn so với trung bình của OECD.

Cụ thể, về phía nguồn cung y tế, Hàn Quốc có tổng số giường bệnh trên 1.000 dân là 12,65, nhiều nhất trong số 35 quốc gia được so sánh. Số giường bệnh có thể sử dụng dài hạn (5,35) cũng cao nhất trong số 21 quốc gia.

Tuy nhiên, nguồn cung nhân viên y tế trên 1.000 dân của Hàn Quốc (-0,387) lại thấp hơn mức trung bình của các nước OECD. Đặc biệt, tỷ lệ của bác sĩ (-0,905) thấp hơn đáng kể so với các nhân viên y tế khác như nha sĩ (-0,349), y tá (-0,153), dược sĩ (-0,141).

Về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cả vắc xin (0,596) và sàng lọc (0,030) đều cao hơn mức trung bình của OECD.

Ngoài ra, về mặt sử dụng y tế, Hàn Quốc (1.000) có tỷ lệ sử dụng của bệnh nhân ngoại trú cao nhất trong số các nước OECD và số ngày nằm viện (0,818) cao thứ 2, chỉ đứng sau Nhật Bản.

Tuy nhiên, về chất lượng chăm sóc y tế, chăm sóc y tế cơ bản (-0,191) và chăm sóc y tế liên quan đến sức khỏe tâm thần (-0,632) đều thấp hơn mức trung bình của các nước OECD.

Đáng chú ý, xác suất có thể đặt câu hỏi với bác sĩ trong quá trình điều trị (-1.000) lại thấp nhất trong số 7 quốc gia được so sánh cùng.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng: "So với các nước thành viên OECD khác, nhân lực y tế của Hàn Quốc rõ ràng là không đủ so với việc sử dụng và cơ sở vật chất y tế. Trong lĩnh vực chất lượng y tế, tuy mức độ điều trị cho bệnh nhân cấp tính và ung thư cao hơn các nước thành viên OECD khác, nhưng chất lượng chăm sóc y tế cơ bản và sức khỏe tâm thần còn thấp, cần được cải thiện".

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기