Đời sống Xã hội

Hơn một nửa số người có việc làm tại Hàn Quốc có trình độ Đại học trở lên

Hoàng Phương Ly (lyhoang215@ajunews.com)09:13 24-04-2024
Năm ngoái, tỷ lệ người có việc làm ở Hàn Quốc có trình độ đại học trở lên lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt quá 50%. Tuy nhiên, tỷ lệ nhân viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở các công ty lớn cao gấp hơn 3 lần so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời sự tập trung của người có trình độ cao tại các công ty lớn cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.
 
ẢnhYonhap News
[Ảnh=Yonhap News]
Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) của Văn phòng thống kê quốc gia và phân tích dữ liệu vi mô vào ngày 24, trong số 28,416 triệu người làm việc ở Hàn Quốc năm ngoái, 14,361 triệu người có bằng đại học trở lên, tương đương 50,5%.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ người lao động có bằng tốt nghiệp đại học trở lên vượt 50%.

Con số này vốn tăng đều đặn từ 30,2% năm 2003, vượt mức 40% năm 2011, 48,0% vào năm 2020, 48,7% vào năm 2021 và 49,3% vào năm 2022 và vượt 50% lần đầu tiên vào năm ngoái (2023).

Xét về số người có việc làm theo trình độ học vấn, người tốt nghiệp cấp 3 chiếm nhiều nhất với 37,1%, tiếp theo là người tốt nghiệp đại học với 31,8%, tốt nghiệp tiểu học với 13,9%, tốt nghiệp trung học cơ sở với 6,5%, không tốt nghiệp tiểu học là 5,9%, tốt nghiệp cao học là 4,8%.

Điều này là do sự gia tăng số lượng người có trình độ học vấn cao.

Theo dịch vụ thống kê giáo dục của Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, tỷ lệ nhập học tại các cơ sở giáo dục đại học như đại học và cao học ở Hàn Quốc vào năm 2023 là 76,2%, cao nhất từ ​​trước đến nay. Con số này cao hơn 17,2 điểm phần trăm so với 20 năm trước.

Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ lao động có trình độ học vấn cao tùy theo quy mô công ty.

Năm ngoái, trong số 25.329.000 người làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dưới 300 nhân viên, những người có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 11.908.000, tương đương 47,0%.

Người tốt nghiệp đại học chiếm 29,0%, người tốt nghiệp cao đẳng chiếm 14,1% và người tốt nghiệp cao học chiếm 3,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm nhiều nhất với 39,3%, tốt nghiệp trung học cơ sở là 7,2% và tốt nghiệp tiểu học trở xuống là 6,5%.

Mặt khác, trong số 3.087.000 người làm việc tại các tập đoàn lớn, có 2.453.000 người có trình độ đại học trở lên, tương đương 79,5%. Đồng nghĩa với việc cứ 5 nhân viên thì có 4 người tốt nghiệp đại học trở lên.

Trong đó,hơn một nửa (54,7%) là sinh viên tốt nghiệp đại học, 12,5% là sinh viên tốt nghiệp sau đại học và 12,3% là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông là 18,9%, tốt nghiệp trung học cơ sở là 1,0% và tốt nghiệp tiểu học trở xuống là 0,6%.

Cho đến nay, tỷ lệ người có trình độ học vấn cao ở các tập đoàn lớn đang tăng nhanh hơn so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2023, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng trở lên ở các tập đoàn lớn tăng 24,2 điểm phần trăm so với 20 năm trước vào năm 2003 (55,3%), mức tăng lớn hơn ở các công ty vừa và nhỏ (19,0 điểm phần trăm) trong cùng thời gian. Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ làm việc tại các tập đoàn lớn là 12,5%, gấp 3,2 lần so với doanh nghiệp vừa và nhỏ (3,9%).

© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com:
Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên www.vietnam.ajunews.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.

기사 이미지 확대 보기
닫기